Aktualności

18.06.2019

Szkoci w parkach krajobrazowych

W ramach realizacji projektu Nature Exchange Four: “Managing our Natural and Cultural  Heritage Assets” finansowanego z środków UE programu ERASMUS+ ADULT EDUCATION PROJECT obszary parków krajobrazowych województwa odwiedzili przedstawiciele szkockich instytucji zajmujących się ochroną przyrody.

Przeczytaj więcej...
11.06.2019

Finał konkursu Poznajemy parki krajobrazowe Polski 2019

W dniach 3 – 7 czerwca br. odbył się finał XVIII edycji  ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Tegorocznym organizatorem wydarzenia był  Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Przeczytaj więcej...
10.06.2019

Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Informacja prasowa INTERREG VA
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Przeczytaj więcej...
03.06.2019

Wybrane elementy małej infrastruktury turystycznej

W ramach projektu pn. Budowa infrastruktury w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - etap II wybudowano ponad 2000 elementów małej infrastruktury.

Oto wybrane rodzaje posadowionych obiektów

Przeczytaj więcej...
31.05.2019

Ostatnie elementy infrastruktury - oddane do użytkowania

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przekazał dziś ostatnie elementy infrastruktury turystycznej wykonane we ramach projektu pn. Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przekazano dziś elementy znajdujące się na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa (gmina miasto Szczecin) oraz otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego (gmina Drawsko Pomorskie – w części położonej na terenie zniesionej gminy Ostrowice, która pierwotnie była partnerem projektu).

Łącznie wykonano ponad wykonano 2200 elementów małej infrastruktury na ponad 300 działkach oraz trzy duże obiekty – zespół pomostów i wieżę widokową w Ińsku oraz palisadę drewnianą w Cedyni. Obiekty położone są w: Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym (w części znajdującej się w województwie zachodniopomorskim), Cedyńskim Parku Krajobrazowym, Drawskim Parku Krajobrazowym, Ińskim Parku Krajobrazowym, Szczecińskim Parku Krajobrazowym Puszcza Bukowa oraz Parku Krajobrazowym Ujście Warty,  a także na terenie ich otulin.

Tym samym wszystkie wykonane w ramach projektu obiekty zostały przekazane do eksploatacji.

Pracownicy ZPKWZ zapraszają do korzystania i odwiedzin naszych parków krajobrazowych.

Przeczytaj więcej...
31.05.2019

Kolejne zabytki w Zachodniopomorskim

Jak poinformował w ostatnich dniach na swoich stronach Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie w roku 2018 wpisane zostały do rejestru zabytków dwa obiekty zlokalizowane w nieodległym sąsiedztwie parków krajobrazowych naszego regionu.

 

Przeczytaj więcej...
30.05.2019

Rozwój infrastruktury dla rowerzystów

O krok bliżej do poprawy warunków turystyki rowerowej w południowo-zachodniej części Drawskiego Parku Krajobrazowego – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej fragmentu Trasy Pojezierzy Zachodnich – odcinek Bobrowo –Rakowo na terenie Gminy Czaplinek.

Przeczytaj więcej...
29.05.2019

Infrastruktura w DPK i IPK - przekazana

W trakcie dzisiejszego spotkania w Ińsku kolejni partnerzy otrzymali pełnię dokumentacji związanej z posadowionymi w latach 2018–2019 w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie obiektami małej infrastruktury turystycznej - wiatami, stołami i stołami z ławami, ławkami, elementami edukacyjnymi, tablicami informacyjnymi oraz z mapami, koszami na śmieci, kierunkowskazami, stojakami na rowery, miejscami ogniskowymi.

 

Tym razem ZPKWZ przekazał infrastrukturę wykonaną na terenie Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego.

 

DSCN0640

 

Przeczytaj więcej...
28.05.2019

Fundusze na renowację zabytków

Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego kwotą 1,6 mln zł wsparto prace przy 67 obiektach zabytkowych położonych w naszym regionie. Wśród dofinansowanych prac znajdują się również te dotyczące obiektów zlokalizowanych na terenie parków krajobrazowych i ich otulin

Przeczytaj więcej...
27.05.2019

Wieża widokowa w Cedyni zostanie poddana renowacji

Wieża zbudowana została w 1895 roku z polecenia ówczesnego burmistrza Ernesta Melchera jako pomnik dla uczczenia żołnierzy poległych podczas wojen Prus z: Danią w 1864, Austrią w 1866 oraz Francją w 1870 i 1871 roku. Zabytek wznosi się na 14 metrów, skąd roztacza się wyjątkowa panorama miasta i widok na Żuławy Cedyńskie. Na jego szczyt prowadzi 60 krętych schodów. W czasie II wojny światowej, w lutym 1945 roku obiekt stanowił ważny punkt obserwacyjny. Następnie użytkowały go Wojska Ochrony Pogranicza. Po 1956 roku został odrestaurowany oraz udostępniony do zwiedzania.
 
Inwestycja kosztować będzie ponad 1,2 mln zł. 85% wydatków pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. To prawie 1,1 mln zł. Prace rewitalizacyjne zakończyć się mają do grudnia 2020 roku. Zadanie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów miejskich i wiejskich”.
Źródło: wzp.pl
Przeczytaj więcej...