16.09.2015

Warsztaty w Cedyńskim Parku Krajobrazowym

loga 2 popr

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty w Cedyńskim Parku Krajobrazowym, które odbędą się 21 września, od godz. 9 w świetlicy wiejskiej w Bielinku.

Program warsztatów obejmuje trzy bloki:

-informację o projekcie "Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I"

-informację o wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych, oraz walorach krajobrazowych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

-wypracowanie koncepcji możliwych do realizacji w kolejnych latach działań związanych z Cedyńskim Parkiem Krajobrazowym, oraz dyskusję nad koncepcjami

Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać na adres: seretariat@zpkwz.pl, bądź pod numerem telefonu 91 48 17 120.