16.09.2015

Informacje o projekcie realizowanym w ramach RPO

loga 2 popr

Udostępniamy Państwu informacje na temat realizowanego przez nas projektu „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Z opisem prowadzonych działań, wartością zadania, wykazem partnerów projektu możecie się Państwo zapoznać w zakładce "Działania".