01.10.2015

Tydzień Żurawia - relacja

25 września w Zespole Szkół w Widuchowej odbyło się oficjalne otwarcie wydarzenia po stronie polskiej - analogiczne po stronie niemieckiej odbyło się w szkole w Gartz. Zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość podziwiania programu artystycznego stworzonego wokół tematyki żurawia, i zaprezentowanego przez uczniów ZS w Widuchowej. Wśród obecnych gości znaleźli się m.in. wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego p. Jarosław Rzepa, oraz przedstawiciele strony niemieckiej: Burmistrz Gartz oraz Dyrektor Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry. W ramach spotkania ogłoszono również wyniki konkursów plastycznych i literackiego których tematem także był żuraw. Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania przygotowanego przez pracownika ZPKWZ odczytu poświęconego biologii gatunku.

26 września miało miejsce zorganizowane przez Sołectwo Marwice święto wsi, w ramach którego swoje produkty mieli możliwość zaprezentować lokalni rękodzielnicy oraz wytwórcy produktów spożywczych. Oprawę muzyczną również zapewnił lokalny zespół folklorystyczny. Pracownicy ZPKWZ w ramach swojego stoiska udostępniali materiały informacyjne poświęcone parkom krajobrazowym naszego województwa, oraz organizowali dla obecnych dzieci konkursy, w ramach których miały one możliwość poszerzenia swojej wiedzy. Udostępniane były również ciekawe materiały promocyjne poświęcone żurawiom. ZPKWZ było również organizatorem tzw. fotomaratonu, będącego w istocie objazdowym plenerem fotograficznym dającym możliwość powstaniu zdjęć dokumentujących piękno doliny dolnej Odry. Stowarzyszenie Alterno zorganizowało z kolei grę terenową - tematycznie oczywiście powiązaną z żurawiem. Ukoronowaniem dnia była wieczorna obserwacja żurawi na wale przeciwpowodziowym w okolicach wsi Marwice. Pracownicy ZPKWZ udostępnili chętnym sprzęt optyczny oraz przekazali wiele informacji na temat biologii żurawia.

Od 28 ZPKWZ organizuje kolejne wieczorne obserwacje. Nadal możliwy jest udział w dniu 2 października - chętnych prosimy o kontakt pod numerem 91 48 17 123.

Dziękujemy partnerom, sponsorom oraz współorganizatorom tego przedsięwzięcia, a przede wszystkim uczestnikom!