23.05.2016

XIV edycja konkursu Regionalnego ,,Moja miejscowość-region, w którym żyję”

W tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych węgorzyńskiego gimnazjum realizowali projekt edukacyjny pod nazwą ,,Fauna i flora Gminy Węgorzyno”. Celem projektu była popularyzacja wiedzy o przyrodzie, zabytkach przyrody, faunie, florze oraz historii Gminy Węgorzyno.

Honorowy patronat nad projektem objęli Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna oraz Pani Dorota Janicka Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W realizacji projektu wspierała nas również Rada Rodziców przy Gimnazjum w Węgorzynie. W realizacji projektu wspierali nas uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Chociwlu i Ińsku.

Projekt był realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap odbył się 3 marca 2016r. W tym dniu 32 uczniów klas pierwszych wzięło udział w XIV Konkursie Regionalnym ,,Moja miejscowość-region, w którym żyję”. Gimnazjaliści rozwiązywało test ze znajomości przyrody i historii naszej małej ojczyzny. Największą wiedzą o regionie wykazali się:

Karolina Kutera- I miejsce

Aleksandra Krawiec- II miejsce

Wiktoria Jóźwik- III miejsce

Wyróżnienie w konkursie zdobyły: Wiktoria Matuszewska, Oliwia Tomala, Nikola Kubik.

Nagrody dla najlepszych uczniów ufundowała Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna.

 Drugi etap projektu odbył się 18 maja 2016r., uczniowie, którzy wykazali się wiedzą o naszym regionie wzięli udział w wycieczce ,,Szlakiem Ińskiego Parku krajobrazowego”. Trasa naszej wycieczki prowadziła szlakiem w okolicach miejscowości Dłusko. Uczniowie mieli możliwość wejścia na teren rezerwatu Źródliskowe Zbocza, podziwiali ukształtowanie terenu, roślinność, z wielki zainteresowaniem słuchali informacji o faunie, dostrzegali również ślady nieodpowiedzialnego zachowania się ludzi na terenie Parku: pozostałości po ognisku, nieuprzątnięte śmieci. Dowiedzieli się o pozostałościach budowanej przez III Rzeszę autostrady.

IMGP7094

 

IMGP7088

 

IMGP7083

 

IMGP7082

Na zakończenie wycieczki spotkaliśmy się przy ognisku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Dłusku.  Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie w realizacji projektu.