01.06.2016

Porozumienie podpisane

 

25 maja br. w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej, która pracuje nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego” w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska.

 Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie partnerskie pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora panią Dorotę Janicką (lidera projektu) oraz Urzędem Barnim - Oderbruch, w imieniu którego występował pan Karsten Birkholz (partnera projektu).

 Wszelkim działaniom podejmowanym przez partnerów projektu aktywnie partneruje Gmina Cedynia.

http://www.cedynia.pl/images/2016/169/podpisanie_porozumienia_4.jpg

 

http://www.cedynia.pl/images/2016/169/podpisanie_porozumienia_7.jpg

 

http://www.cedynia.pl/images/2016/169/podpisanie_porozumienia_9.jpg

zdjęcia pochodzą ze stron Urzędu Gminy Cedynia.