20.06.2017

Bliżej do planu ochrony

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego  wraz z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego pracują nad projektem, który walczył będzie o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020. Zakłada on sporządzenie planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych w naszym regionie. To Cedyński Park Krajobrazowy, Dolina Dolnej Odry, Drawski, Ujście Warty i Barlinecko-Gorzowski. Taki dokument posiada już Iński Park Krajobrazowy oraz SPK Puszcza Bukowa.

Z racji tego, że Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy położony jest na terenie dwóch województw, lubuskiego i zachodniopomorskiego, rozpoczęcie prac nad programem ochrony Parku, wymagało porozumienia między samorządami.

Podpisy pod takim porozumieniem złożyli w poniedziałek wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, członek Zarządu Ryszard Mićko oraz wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

Dokument otworzy drogę do przygotowania przez Województwo Zachodniopomorskie, za pośrednictwem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego  i Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, projektu w ramach RPO WZ.

Plan ochrony to dokument strategiczny – opracowywany na okres 20 lat, określający sposoby prowadzenia działań ochrony w parku krajobrazowym, jego zagrożenia oraz sposoby udostępniania obszaru parku dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów.

Barlinecko-Gorzowskie Park Krajobrazowy położony jest na terenie 5 gmin: Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. Rozległe powierzchnie lasów administrowane są przez Nadleśnictwa: Kłodawa, Strzelce Krajeńskie, Barlinek i Choszczno. Teren BGPK w większości pokryty jest lasami, które zajmują 81,24% jego powierzchni, a utworzone są one w 90% przez drzewostany sosnowe, bukowe i dębowe. Obszary wykorzystywane rolniczo zajmują jedynie 7,44% powierzchni w Parku i 34,96% w jego otulinie.

Park obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy położony jest w makroregionie Pojezierza Zachodniopomorskiego i Południowopomorskiego, na obszarze dwóch mezoregionów. W mezoregionie Równiny Gorzowskiej znajduje się część południowa Parku, obejmująca teren o dużej lesistości (ponad 81% powierzchni), gdzie dominują bory mieszane - 58,2% i lasy mieszane - 22,6%, tworząc Puszczę Gorzowską. W mezoregionie Pojezierza Myśliborskiego znajduje się północna część Parku o mniejszej lesistości, ale za to bardzo interesującej rzeźbie terenu. Stanowi ją dolina rzeki Płoni, której zbocza poprzecinane są licznymi wąwozami i strumieniami.

a3

 

a1