07.07.2017

Kolejne dwa projekty z dofinansowaniem!

W ramach zadania „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz" nastąpi trwałe udostępnienie Mostu Europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej, unikalnej turystycznej atrakcji przyrodniczej oraz pomnika kultury i świadka historii.

W ramach zadania „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” uruchomione zostaną działania dedykowane rozwojowi turystyki w sposób zrównoważony. Głównymi zamierzeniami projektowymi są: stworzenie sieci naturalnych miejsc odpoczynku, zakup tratwy solarnej, rozszerzenie oferty Centrum Turystyki Wodnej, budowa wież widokowych, opracowanie trójjęzycznych tablic informacyjnych, udostępnienie zwiedzającym bogatej oferty multimedialnej oraz wydanie publikacji. Główną grupą docelową projektu są "turyści wodni”.

DSC09070

 

DSC08673