30.11.2018

FINAŁ XXIV EDYCJI KONKURSU WIEDZY „ZNAM SZCZECIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZA BUKOWA”

Dnia 20 listopada 2018 roku, odbył się w Zespole Szkół w Kołbaczu finał konkursu wiedzy pn. „Znam Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa” - XXIV edycja. Organizatorem konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Nadleśnictwem Gryfino i Zespołem Szkół w Kołbaczu.

Tegoroczna edycja w głównej mierze została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i była objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Honorowym Patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Podczas rozgrywek finałowych rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół: 
Zespołu Szkół w Gardnie, Zespołu Szkół w Kołbaczu oraz Szkół Podstawowych nr: 24; 28; 48; „Na Głębokiem” w Szczecinie.

 

Laureatami tegorocznego finału konkursu zostali:

I miejsce zajął uczeń reprezentujący ZS w Gardnie.
II miejsce zajęła uczennica reprezentująca SP nr 28  w Szczecinie.
III miejsce zajął uczeń reprezentujący ZS w Kołbaczu.

Największą sumę punktów uzyskali uczniowie SP nr 28 w Szczecinie, drugą lokatę zajął ZS w Gardnie a trzecie miejsce zajął ZS w Kołbaczu.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom gorąco gratulujemy chęci poświęcenia czasu na poszerzenie wiedzy ogólnoprzyrodniczej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego dziękuje wszystkim współorganizatorom i sponsorom za wkład wniesiony w organizację i uświetnienie XXIV edycji konkursu. Pokładamy nadzieję, że będziemy mieli przyjemność współpracować z Państwem również w przyszłości.

 


 

ZNAM SZCZECIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
„PUSZCZA BUKOWA”  – XXIV EDYCJA KONKURSU 

 

I. ORGANIZATORZY

 

 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Nadleśnictwo Gryfino.
 3. Zespół Szkół w Kołbaczu.

  

II. SPONSOR STRATEGICZNY

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

III. CELE KONKURSU

 

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”.
 2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody, gospodarki leśnej
   i ochrony środowiska.
 3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 4. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 5. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
 6. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych i Lasów Państwowych.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych z gmin, znajdujących się na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, jego otuliny oraz wszystkie szkoły podstawowe znajdujące się na terenie miasta Szczecin. W przypadku Zespołu Szkół, szkoła zgłasza swój udział jako jedna szkoła i wybiera jedną drużynę 3-osobową. Każda drużyna 3-osobowa wyłaniana jest w szkole przez nauczyciela na podstawie przeprowadzonych eliminacji wewnątrzszkolnych. Po przeprowadzonych eliminacjach, nauczyciel zobowiązany jest wypełnić protokół (załączony do zaproszenia) i odesłać na poniższy adres e-mail do dnia 28 września 2018 r.
 2. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i przesłać na adres: jslawinska@zpkwz.pl
 3. Ilość szkół mogących brać udział w konkursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń do konkursu zakwalifikowanych zostanie 12 szkół oraz szkoła organizująca finał. Kolejność zgłoszeń oznacza termin wpłynięcia karty zgłoszeniowej na adres mailowy według odnotowanej w systemie daty oraz godziny.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do 21 września 2018 r.

 

V. PRZEBIEG KONKURSU

 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch częściach: terenowej oraz finałowej.

 1. część terenowa (październik 2018 r.) – jest to część ogólno – przyrodnicza oraz poświęcona gospodarce leśnej realizowanej na obszarze SzPK „Puszcza Bukowa”, (transport zapewnia organizator).
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatorów, zastrzegają oni sobie prawo do odstąpienia do przeprowadzenia części terenowej.
 3. część finałowa(listopad 2018 r.) – etap finałowy będzie składał się z dwóch części, półfinału, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy konkursu oraz części finałowej, do której po półfinale zostanie zakwalifikowanych 6 osób. Dla uatrakcyjnienia konkursu przewidziano nagrody rzeczowe, (transport we własnym zakresie).

 

UWAGA!

 

Konkurs odbywać będzie się cyklicznie, laureat każdej edycji, który zdobędzie I miejsce  nie może przystąpić do konkursu kolejny raz.

 

Dokładne godziny spotkań kameralnych oraz dyspozycje wyjazdów dla poszczególnych grup uzgodnione zostaną w terminie późniejszym.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych.

 

Kontakt z organizatorem: ZPKWZ – Justyna Sławińska, tel. (91) 48 17 133, jslawinska@zpkwz.pl lub Magdalena Wróblewska, tel. (91) 48 17 126, mwroblewska@zpkwz.pl.

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!