27.03.2019

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” edycja XVIII - IV ETAP (WOJEWÓDZKI)

Dnia 20 marca 2019 roku, odbył się w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
IV etap (wojewódzki) konkursu wiedzy pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Organizatorem konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas XVIII edycji konkursu w IV etapie udział wzięły szkoły:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Mieszkowicach, Szkoła Podstawowa
w Bornem Sulinowie, Zespół Szkół w Kołbaczu.

Największą sumę punktów uzyskali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu.

W tym roku finaliści wojewódzcy będą mieli przyjemność zmierzyć się ze sobą
w województwie mazowieckim, ponieważ organizatorem oraz koordynatorem ogólnopolskim konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom gorąco gratulujemy chęci poświęcenia czasu na poszerzenie wiedzy ogólnoprzyrodniczej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego dziękuje wszystkim za wkład wniesiony w organizację konkursu.