28.07.2014

Zakończenie pierwszego etapu oznakowania parków krajobrazowych

21 lipca 2014 roku w w Glinnej, w Gminie Stare Czarnowo (Powiat Gryfiński) miało miejsce spotkanie wieńczące zakończenie pierwszego etapu onzakowania parków krajobrazowych.

W ramach projektu „Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” przeprowadzono przetarg na wykonanie i montaż 112 tablic, w tym: 44 tablic urzędowych i 68 tablic edukacyjnych na terenie Drawskiego, Cedyńskiego i Szczecińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku  Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry i Ujście Warty.

Dodatkowo na trzech ścieżkach w Drawskim Parku Krajobrazowym umieszczono obiekty małej infrastruktury turystycznej, których głównym zadaniem jest teraz ukierunkowanie i poprawienie jakości ruchu turystycznego.

Projekt został sfinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 179 882 złotych.