O BUCZYNIE POMORSKIEJ SŁÓW KILKA…

Cześć !!!

Wracając dzisiaj ze szkoły do domu obserwowałem, jak Pani Jesień przyodziała nasz piękny las w jesienne szaty.

Mieszkając w lesie, tak, tak… Mieszkam sobie w środku lasu, ale o tym napiszę Wam w innym poście.

Wracając do tematu. Mieszkając w otoczeniu lasu, mogę nieustannie obserwować jego zmienne oblicze w różnych porach roku. Uważam, że jesienny las jest przepiękny.

Pojezierze Drawskie charakteryzuje się dużą lesistością a średnia lesistość gmin na tym obszarze to ok. 44% i jest znacznie wyższa niż średnia w kraju. Na Pojezierza Drawski w składzie gatunkowym lasów dominują buki. I to przede wszystkim dzięki nim las staje się kolorowy i wygląda jakby był namalowany przez artystę.

Na Pomorzu Zachodnim możemy spotkać najlepiej wykształcone płaty żyznej buczyny niżowej, zwanej buczyną pomorską. Buczyny te charakteryzuje to, że są zazwyczaj jednogatunkowymi drzewostanami, w których niekiedy obok buka występuje dąb bezszypułkowy, grab zwyczajny, klon jawor i inne gatunki liściaste, a czasami nawet sosna zwyczajna.

W Polsce możemy spotkać jesze buczynę karpacką, która różni się od naszej pomorskiej buczyny tym, że możemy w niej spotkać, obok buka, jodły i świerki. (Źródło:http://www.encyklopedia.lasypolskie.pl)

Zapraszam więc wszystkich do jesiennych spacerów po pomorskich buczynach Pojezierza Drawskiego. 😎

Dodaj komentarz