JEZIORO DĘBNO I NATURA 2000 …

Hej, hej !!!

To znowu ja 🙂

Mam dla Was kilka słów o sieci Natura 2000.

Od wielu dziesięcioleci w Polsce tworzona jest sieć parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych powierzchniowych form ochrony przyrody. Inaczej jest w przypadku sieci Natura 2000. Ponieważ środowisko przyrodnicze Europy ulega znacznym zmianom, postanowiono podjąć działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy.

Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

W województwie zachodniopomorskim w ramach tej sieci powstało również wiele takich obszarów.

Jednym z nich jest ostoja siedliskowa “Jeziora Czaplineckie”

Obszar obejmuje najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Drawskiego, który został ukształtowany w wyniku działalności lądolodu, podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Na terenie ostoi znajduje się 47 jezior będących przedstawicielami większość typów jezior wyróżnianych w Polsce. W obszarze znajduje się największe jezioro Pojezierza – Drawsko (powierzchnia 1872 ha, maksymalna głębokość 79,7 m). Jest to drugie pod względem głębokości jezioro w Polsce. Oprócz największej rzeki obszaru, Drawy, swój początek biorą tutaj także: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. (Źródło:https://natura2000.gdos.gov.pl/)

Niedaleko miejsca w którym mieszkam, znajduje się jedno z jezior tej ostoi. Jest to śródleśne Jezioro Dębno. Miejscowa ludność używa potocznie nazwy Jezioro Damskie. Przez jezioro przepływa rzeka Dębnica. Jezioro jest polodowcowym jeziorem rynnowym, największym w gminie Barwice. Jego powierzchnia to 61 ha. Jego średnia głębokość to 4 m. Natomiast najgłębsze miejsce ma 7,5 m. 

Lokalny przewodnik turystyczny zdradził mi informację, że pierwsze wzmianki o jeziorze z 1436/41 r. podają nazwę tego jeziora jak jezioro  Damec. W innych dokumentach pojawia się też nazwa Damecz oraz niemieckie Damen See. Wiem też od niego, że w 1630 jezioro jest wymieniane w polskich relacjach o przebiegu granicy między Wielkopolską a Pomorzem. Według tych informacji pół jeziora Damecz należało do Polski.

Ciekawe są te okolice w których mieszkam. 😉

Dodaj komentarz