Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

Logo

„Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

 

Wieża widokowa w Ińsku w konkursie Modernizacja roku & Budowa XXI w.

Oddanie do użytku palisady drewnianej pod Górą Czcibora

Przegląd wybranych elementów małej infrastruktury turystycznej

Ostatnie elementy infrastruktury - oddane do użytkowania

Infrastruktura w Drawskim Parku Krajobrazowym i Ińskim Parku Krajobrazowym -przekazana

Nowa infrastruktura w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym Ujście Warty

Oddajemy do użytku infrastrukturę turystyczną

Konferencja podsumowująca projekt RPO

Otwarcie Wieży Widokowej w Ińsku!

Trwa budowa wieży widokowej w Ińsku

Unikalne piękno skutecznym walorem edukacyjnym

Nowa infrastruktura turystyczna w sześciu parkach krajobrazowych

Projekty inwestycyjne: co dotychczas udało się zrobić

Zrównoważone inwestycje w sześciu parkach

Etap II projektu - najważniejsze wyzwania

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap

Oś priorytetowa: 4 Naturalne otoczenie otoczenie.
Działanie 4.6 - Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.
Główny cel: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Priorytet Inwestycyjny: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.
Cel szczegółowy RPO WZ 2014 - 2020: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

W ramach projektu zaplanowano do realizacji:

  1. Budowę dużej infrastruktury turystycznej wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę: wieże (5szt.) i platformy (2szt.) widokowe, pomosty (3szt.) oraz wiaty ogniskowe (9szt.).
  2. Posadowienie małej infrastruktury turystycznej wymagającej uzyskania braku sprzeciwu od organu nadzorującego (Starostwa Powiatowe), procedura zgłoszeniowa. Zaplanowano do posadowienia ponad 2000 elementów infrastrukturalnych, w tym: wiaty, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławy, stoły, ławo-stoły, tablice i elementy edukacyjne oraz tablice urzędowe – zakończenie oznakowywania granic PK.
  3. Działania promocyjne polegające na wydrukowaniu map parków z zaznaczonymi miejscami inwestycyjnymi. Organizacja warsztatów i konferencji promującej projekt.

Lokalizacja projektu:

Ze względu na wytyczne RPO dotyczące obszarów działań konkursu, do współrealizacji projektu ZPKWZ zaprosiło wszystkie Gminy i Nadleśnictwa, zarządzające gruntami parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Umowę partnerską podpisało
32 Partnerów, w tym Nadleśnictwa: Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Mieszkowice, Połczyn, Gryfino, Kliniska, Barlinek, Choszczno, Łobez oraz Gminy: Barlinek, Barwice, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Cedynia, Chociwel, Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Mieszkowice, Moryń, Nowogródek Pomorski, Ostrowice (za którą w prawa i obowiązki partnera weszła gmina Drawsko Pomorskie), Pełczyce, Połczyn-Zdrój, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Trzcińsko-Zdrój, Węgorzyno, Złocieniec.