O nas

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 1 stycznia 2012 r. powołał Zespół Parków Krajobrazowych, który pracuje w obszarach Parków i ich otulin oraz współpracuje z innymi obszarami chronionymi w innych krajach.

W województwie zachodniopomorskim jest 7 parków krajobrazowych, przy czym jeden z nich, zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami, jest administrowany przez Marszałka woj. lubuskiego.

Od 2009 r. Parki Krajobrazowe są pod pieczą Samorządu Województwa, którzy jako włodarze wojewódzcy otaczają opieką te wyjątkowe pod względem krajobrazu i bogactwa przyrodniczego fragmenty naszego województwa.

Paki Krajobrazowe są jedną z form ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce. Podobnie jak parki narodowe posiadają własną administrację, a ich główne zadania to edukacja, promocja, działania w zakresie turystyki i rekreacji, współpraca z różnymi jednostkami i osobami żyjącymi i gospodarującymi w granicach parków oraz ochrona tych najcenniejszych obszarów w województwie.

Parki mają bardzo długą tradycję, powstawały w latach 80 i 90 ubiegłego wieku. Każdy z nich ma swoje niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Warto je chronić aby zachować dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe dla nas samych i przyszłych pokoleń.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skorzystaj z informacji na naszej stronie.

Pracownicy
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

zpkwz mapa

Przejdź do informacji kontaktowych

Siedziba

ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
tel.: 91 48 17 120
fax: 91 48 17 121
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Ryszard Mićko
tel. 91 48 17 120 (sekretariat)
rmicko@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 8:00 - 15:45.

  

Główny Księgowy

Kamila Puchała
tel. 91 48 17 122
kpuchala@zpkwz.pl

 

Główny Specjalista do spraw ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji

Igor Szakowski
tel. 91 48 17 128
iszakowski@zpkwz.pl

 

Główny Specjalista  do spraw ochrony krajobrazu wartości historycznych i kulturowych

Anna Kusy
tel. 91 48 17 127
akusy@zpkwz.pl

 

Starszy specjalista do spraw finansowo-księgowych

Justyna Sławińska
tel. 91 48 17 122
jslawinska@zpkwz.pl


Starszy Specjalista do spraw ochrony przyrody i współpracy międzynarodowej

Karolina Bloom
tel. 91 48 17 123
kbloom@zpkwz.pl


Starszy specjalista do spraw ochrony środowiska, edukacji, turystyki i rekreacji

Agata Suchta
tel. 91 48 17 135
asuchta@zpkwz.pl


Starszy specjalista do spraw edukacji

Magdalena Wróblewska
tel. 91 48 17 126
mwroblewska@zpkwz.pl


Starszy specjalista do spraw ochrony przyrody i środowiska

Katarzyna Dziubak
tel. 91 48 17 133
kdziubak@zpkwz.pl

 

Specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Tomasz Cerebież-Tarabicki
tel. 91 48 17 131
ttarabicki@zpkwz.pl


Specjalista do spraw kadrowo-administracyjnych

Magdalena Krawczyk
tel. 91 48 17 120
mkrawczyk@zpkwz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Adam  Organiszczak
iod@zpkwz.pl

 

Szanowni Państwo, 

W związku z sytuacją epidemiologiczną kontakt poprzez część numerów telefonów stacjonarnych dostępnych na stronach ZPKWZ może być w najbliższych dniach utrudniony.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami ZPKWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem bądź poprzez wiadomości na portalu Facebook.

Przypominamy również o nadal funkcjonujących obostrzeniach w zakresie kontaktu bezpośredniego w siedzibie ZPKWZ.

Jednocześnie informujemy, iż zapewniamy stałą dostępność do Państwa dyspozycji poprzez numer sekretariatu – 91 48 17 120.

Przepraszamy za wynikłe utrudnienia.

Kontakt do osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego: iod@zpkwz.pl