Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa: Naturalne otoczenie człowieka.
Działanie 4.6 – Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.
Główny cel: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Priorytet Inwestycyjny: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.
Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji:

Budowę dużej infrastruktury turystycznej wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę: wieże (5szt.) i platformy (2szt.) widokowe, pomosty (3szt.) oraz wiaty ogniskowe (9szt.).
Posadowienie małej infrastruktury turystycznej wymagającej uzyskania braku sprzeciwu od organu nadzorującego (Starostwa Powiatowe), procedura zgłoszeniowa. Zaplanowano do posadowienia ponad 2000 elementów infrastrukturalnych, w tym: wiaty, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławy, stoły, ławo-stoły, tablice i elementy edukacyjne oraz tablice urzędowe – zakończenie oznakowywania granic PK.
Działania promocyjne polegające na wydrukowaniu map parków z zaznaczonymi miejscami inwestycyjnymi. Organizacja warsztatów i konferencji promującej projekt.
Lokalizacja projektu:

Ze względu na wytyczne RPO dotyczące obszarów działań konkursu, do współrealizacji projektu ZPKWZ zaprosiło wszystkie Gminy i Nadleśnictwa, zarządzające gruntami parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Umowę partnerską podpisało
32 Partnerów, w tym Nadleśnictwa: Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Mieszkowice, Połczyn, Gryfino, Kliniska, Barlinek, Choszczno, Łobez oraz Gminy: Barlinek, Barwice, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Cedynia, Chociwel, Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Mieszkowice, Moryń, Nowogródek Pomorski, Ostrowice, Pełczyce, Połczyn-Zdrój, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Trzcińsko-Zdrój, Węgorzyno, Złocieniec.

W trakcie realizacji projektu, konieczne stało się ograniczenie zakresu projektu. Stąd też wykonano 1 wieżę widokową  i  zespół pomostów (w Ińskim Parku Krajobrazowym), palisadę drewnianą pod Górą Czcibora (w Cedyńskim Parku Krajobrazowym), 2200 elementów małej infrastruktury turystycznej.

Brak możliwości komentowania.