Unikalne piękno skutecznym walorem edukacyjnym

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – nr decyzji RPZP.04.06.00-32-0001/16-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Inwestycje prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego na terenie zarządzanych obszarów mają, obok kontrolowanego rozwoju turystyki z poszanowaniem zasad ekologii, także praktyczny wymiar edukacyjny. Kwestie promocji walorów regionu i edukacji ekologicznej są mocno zaakcentowane w projekcie rozbudowy małej infrastruktury turystycznej. Służą jej tablice i elementy edukacyjne, ustawiane przy ścieżkach,szlakach, obiektach turystycznych, miejscach postoju podróżnych dzięki którym mieszkaniec regionu lub turysta poznają bardziej szczegółowo wyjątkowość miejsca, po którym ma okazję wędrować. Szerzej też potrafią otworzyć oczy na nieodkryte jeszcze unikalne piękno ukryte w rezerwatach sześciu parków krajobrazowych. Skoordynowane w ramach projektu działania promocyjno- edukacyjne mają uświadomić więc jak największą grupę odbiorców o przyrodniczych atrakcjach, które być może po raz pierwszy mają okazję odkrywać w swojej najbliższej okolicy. Mają one także głębszy wymiar. Informując bowiem o niepowtarzalnym uroku i bioróżnorodności miejsca, przypominają także o konieczności odpowiedniego zachowania wobec środowiska, wymagającego bezwzględnej ochrony. Prowadzona konsekwentnie przez ZPKWZ kampania promocyjno- informacyjna i edukacyjna, wybiega przy tym daleko poza ramy obecnego projektu, kształtując w znacznie dalszej perspektywie postawy poszanowania i wrażliwości wobec unikalnego, przyrodniczego zasobu regionu.
Szeroko pojętym działaniom edukacyjnym w ramach realizowanego projektu sprzyjają unikalne i jedyne w swoim rodzaju ekosystemy, obecne w obrębie parków krajobrazowych, które ze względu na swoją wartość przyrodniczą i krajobrazową wymagają szczególnej ochrony, ale też zapewnienia dostępności. Podejmowane działania pozwalają na zachowanie różnorodności fauny oraz flory, decydujących o wartości zasobów przyrodniczych Pomorza Zachodniego. Wszystkie podejmowane działania w ramach projektu mają ułatwić obcowanie z naturą w jej najczystszej i najpiękniejszej formie, połączone z szeroką gamą działalności edukacyjnej. Prowadzona obecnie rozbudowa infrastruktury umożliwi zatem racjonalne wykorzystanie obszarów parków krajobrazowych przy jednoczesnym zachowaniu ich unikalnej bioróżnorodności. Przyczyni się też do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów odwiedzających udostępnione im miejsca.
Realizując projekt rozbudowy infrastruktury turystycznej, ZPKWZ oparł się także na ścisłej współpracy z partnerami projektu, włączając doń zapisy strategicznych dokumentów. Na całość programu składają się więc przyjęte przez samorządy strategie rozwoju gmin: Cedynia, Drawsko Pomorskie, Gryfino oraz Gminy Miasta Szczecin. Poszczególne inwestycje drugiego etapu programu realizowane są także w oparciu o Strategie Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek i Połczyna- Zdroju. Perspektywa przyjęta w strategicznych dokumentach samorządów dotyczy lat 2014- 2020 lub do roku 2023 i 2025. We wszystkich gminach, które są stronami projektu rozbudowy infrastruktury w obrębie sześciu parków krajobrazowych podniesiono konieczność wzrostu atrakcyjności turystycznej, przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycje prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego na terenie zarządzanych obszarów mają, obok kontrolowanego rozwoju turystyki z poszanowaniem zasad ekologii, także praktyczny wymiar edukacyjny. Kwestie promocji i edukacji są mocno zaakcentowane w projekcie rozbudowy małej infrastruktury turystycznej. Służą jej tablice i elementy edukacyjne, ustawiane przy szlakach i obiektach turystycznych, dzięki którym mieszkaniec regionu lub turysta poznają bardziej szczegółowo wyjątkowość miejsca, po którym ma okazję wędrować. Szerzej też potrafią otworzyć oczy na nieodkryte jeszcze unikalne piękno ukryte w rezerwatach sześciu parków krajobrazowych. Skoordynowane w ramach projektu działania promocyjno- edukacyjne mają uświadomić więc jak największą grupę odbiorców o przyrodniczych atrakcjach, które być może po raz pierwszy mają okazję odkrywać w swojej najbliższej okolicy. Mają one także głębszy wymiar. Informując bowiem o niepowtarzalnym uroku i bioróżnorodności miejsca, przypominają także o konieczności odpowiedniego zachowania wobec środowiska, wymagającego bezwzględnej ochrony. Prowadzona konsekwentnie przez ZPKWZ kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna, wybiega przy tym daleko poza ramy obecnego projektu, kształtując w znacznie dalszej perspektywie postawy poszanowania i wrażliwości wobec unikalnego, przyrodniczego zasobu regionu.
Szeroko pojętym działaniom edukacyjnym w ramach realizowanego projektu sprzyjają unikalne i jedyne w swoim rodzaju ekosystemy, obecne w obrębie parków krajobrazowych, które ze względu na swoją wartość przyrodniczą i krajobrazową wymagają szczególnej ochrony, ale też zapewnienia dostępności. Podejmowane działania pozwalają na zachowanie różnorodności fauny oraz flory, decydujących o wartości zasobów przyrodniczych Pomorza Zachodniego. Wszystkie podejmowane działania w ramach projektu mają ułatwić obcowanie z naturą w jej najczystszej i najpiękniejszej formie, połączone z szeroką gamą działalności edukacyjnej. Prowadzona obecnie rozbudowa infrastruktury umożliwi zatem racjonalne wykorzystanie obszarów parków krajobrazowych przy jednoczesnym zachowaniu ich unikalnej bioróżnorodności. Przyczyni się też do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów odwiedzających udostępnione im miejsca.
Realizując projekt rozbudowy infrastruktury turystycznej, ZPKWZ oparł się także na ścisłej współpracy z partnerami projektu, włączając doń zapisy strategicznych dokumentów. Na całość programu składają się więc przyjęte przez samorządy strategie rozwoju gmin: Cedynia, Drawsko Pomorskie, Gryfino oraz Gminy Miasta Szczecin. Poszczególne inwestycje drugiego etapu programu realizowane są także w oparciu o Strategie Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek i Połczyna- Zdroju. Perspektywa przyjęta w strategicznych dokumentach samorządów dotyczy lat 2014- 2020 lub do roku 2023 i 2025. We wszystkich gminach, które są stronami projektu rozbudowy infrastruktury w obrębie sześciu parków krajobrazowych podniesiono konieczność wzrostu atrakcyjności turystycznej, przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego.

Brak możliwości komentowania.