Aktualności

28.06.2021

Most Siekierki – Neurüdnitz i platforma widokowa w Widuchowej – oficjalne otwarcia!

 

W pierwszy weekend wakacji wzięliśmy udział w otwarciach dwóch ważnych obiektów turystycznych w Dolinie Dolnej Odry dla których byliśmy inwestorem. Zarówno most Siekierki – Neurüdnitz, jak i  platforma widokowa w Widuchowej były już dostępne do użytkowania, ale czekały na oficjalne uroczystości. Dopisała frekwencja, pogoda i humory. Zapraszamy do odwiedzania nie tylko tych atrakcji, ale również innych zakątków naszych parków krajobrazowych na Pomorzu Zachodnim. Modernizacja mostu i budowa platformy widokowej zostały wykonane przy współfinansowaniu z Programu Interreg VA oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przeczytaj więcej...
24.02.2021

Platforma widokowa w Widuchowej już dostępna dla turystów

03.02.2021

Internauci wybierają najromantyczniejsze miejsce na Pomorzu Zachodnim 2021!

Internauci wybierają najromantyczniejsze miejsce na Pomorzu Zachodnim 2021! Każdy może zgłosić swoje miasto lub atrakcję

Od 1 do 14.02.2021 r. trwa Walentynkowy Plebiscyt Discover Pomerania, w którym kilka miejsc walczy o tytuł „Najromantyczniejszego miejsca na Pomorzu Zachodnim 2021”.

Swój głos można oddać na stronie:

https://bit.ly/WalentynkowyPlebiscytGłosowanie

 

Z przyjemnością informujemy, iż jedną ze zgłoszonych lokalizacji jest wybudowany przez Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego taras widokowy w Widuchowej!

 

NEWSLETTER1 1

Przeczytaj więcej...
03.02.2021

Piękne widoki w Siekierkach. Nie tylko dla rowerzystów

Taras widokowy i ścieżka pieszo-rowerowa na dawnym moście kolejowym Siekierki – Neurüdnitz są już prawie gotowe. Niemiecka część spektakularnej turystycznej inwestycji powinna zostać sfinalizowana do końca roku. To będzie wyjątkowa przeprawa przez Odrę i atrakcja nie tylko dla podróżujących na dwóch kółkach.

Przeczytaj więcej...
02.02.2021

Światowy Dzień Mokradeł

Z okazji przypadającego dnia 2 lutego Światowego Dnia Mokradeł ZPKWZ zaprasza Państwa do zapoznania się z przygotowaną prezentacją dotyczącą tego ustanowionego w 1997 r. dnia.
Upamiętnia on podpisanie konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku, tj. umowy międzynarodowej celem której jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające.
Przeczytaj więcej...
21.01.2021

Zaproszenie do udziału w konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego po raz kolejny ma ogromną przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w XX edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

11

Przeczytaj więcej...
14.10.2020

Wspomnienie Bogdana Matławskiego

Z przykrością informujemy o śmierci dr hab. Prof. US Bogdana Matławskiego, Przewodniczącego Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Przeczytaj więcej...
07.09.2020

Korowód pokoleń - Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2020

W ramach tegorocznej edycji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa część wydarzeń tradycyjnie związana będzie z terenem parków krajobrazowych.

 

Plakat ZDD2020 aktualizacja 2020 08 18

Przeczytaj więcej...
01.09.2020

Cykl filmów promocyjno-edukacyjnych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizuje cykl 13 filmów poświęconych tematyce parków krajobrazowych naszego regionu.

Filmy publikowane będą sukcesywnie wraz z premierą kolejnych odcinków. Każdemu z parków krajobrazowych poświęcone będą dwa odcinki – jeden dotyczący krajobrazu i przyrody oraz drugi – dotyczący kultury i turystyki. Ostatni, trzynasty film dotyczyć będzie wszystkich parków Pomorza Zachodniego

Zapraszamy do zapoznania się z walorami naszych parków.

Przeczytaj więcej...
09.07.2020

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVIII/433/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLV/532/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedkłada do konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym.

Uprawniona do konsultacji jest Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Czas trwania konsultacji: od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r.

Opinię dotyczącą konsultowanego projektu uchwały Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna wyrazić pisemnie korzystając z załączonego formularza zgłaszania opinii i dostarczyć w następujący sposób:

  • złożyć w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mieszczącej się przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Za prawidłowy termin złożenia opinii uznaje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wzp.pl i www.bip.wzp.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Tomasz Cerebież-Tarabicki, Specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, tel. 91/48 17 131.

 

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronach Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zamieszczono również wszelkie dokumenty związane ze sprawą

Przeczytaj więcej...