Aktualności

31.05.2019

Kolejne zabytki w Zachodniopomorskim

Jak poinformował w ostatnich dniach na swoich stronach Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie w roku 2018 wpisane zostały do rejestru zabytków dwa obiekty zlokalizowane w nieodległym sąsiedztwie parków krajobrazowych naszego regionu.

 

Przeczytaj więcej...
30.05.2019

Rozwój infrastruktury dla rowerzystów

O krok bliżej do poprawy warunków turystyki rowerowej w południowo-zachodniej części Drawskiego Parku Krajobrazowego – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej fragmentu Trasy Pojezierzy Zachodnich – odcinek Bobrowo –Rakowo na terenie Gminy Czaplinek.

Przeczytaj więcej...
29.05.2019

Infrastruktura w DPK i IPK - przekazana

W trakcie dzisiejszego spotkania w Ińsku kolejni partnerzy otrzymali pełnię dokumentacji związanej z posadowionymi w latach 2018–2019 w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie obiektami małej infrastruktury turystycznej - wiatami, stołami i stołami z ławami, ławkami, elementami edukacyjnymi, tablicami informacyjnymi oraz z mapami, koszami na śmieci, kierunkowskazami, stojakami na rowery, miejscami ogniskowymi.

 

Tym razem ZPKWZ przekazał infrastrukturę wykonaną na terenie Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego.

 

DSCN0640

 

Przeczytaj więcej...
28.05.2019

Fundusze na renowację zabytków

Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego kwotą 1,6 mln zł wsparto prace przy 67 obiektach zabytkowych położonych w naszym regionie. Wśród dofinansowanych prac znajdują się również te dotyczące obiektów zlokalizowanych na terenie parków krajobrazowych i ich otulin

Przeczytaj więcej...
27.05.2019

Wieża widokowa w Cedyni zostanie poddana renowacji

Wieża zbudowana została w 1895 roku z polecenia ówczesnego burmistrza Ernesta Melchera jako pomnik dla uczczenia żołnierzy poległych podczas wojen Prus z: Danią w 1864, Austrią w 1866 oraz Francją w 1870 i 1871 roku. Zabytek wznosi się na 14 metrów, skąd roztacza się wyjątkowa panorama miasta i widok na Żuławy Cedyńskie. Na jego szczyt prowadzi 60 krętych schodów. W czasie II wojny światowej, w lutym 1945 roku obiekt stanowił ważny punkt obserwacyjny. Następnie użytkowały go Wojska Ochrony Pogranicza. Po 1956 roku został odrestaurowany oraz udostępniony do zwiedzania.
 
Inwestycja kosztować będzie ponad 1,2 mln zł. 85% wydatków pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. To prawie 1,1 mln zł. Prace rewitalizacyjne zakończyć się mają do grudnia 2020 roku. Zadanie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów miejskich i wiejskich”.
Źródło: wzp.pl
Przeczytaj więcej...
27.05.2019

Nowa infrastruktura turystyczna w Parku Krajobrazowym Ujście Warty i Barlinecko Gorzowskim Parku Krajobrazowym

Dziś ZPKWZ przekazał partnerom kolejnej obiekty małej infrastruktury turystycznej - wiaty, stoły, ławki, elementy edukacyjne, tablice informacyjne oraz z mapami, kosze na śmieci, stojaki na rowery posadowione w latach 2018 - 2019 w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przekazana dziś do użytku partnerom projektu infrastruktura znajduje się na terenie Nadleśnictw Barlinek i Choszczno oraz gmin Barlinek, Boleszkowice, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Trzcińsko Zdrój. Tym samym odwiedzający zachodniopomorską część Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Ujście Warty zyskali kolejne obiekty służące turystyce, rekreacji, odpoczynkowi oraz edukacji ekologicznej.

Partnerzy projektu, na których gruntach zlokalizowano obiekty otrzymali dziś od lidera projektu komplet dokumentacji wykonanych obiektów.

 

Pracownicy ZPKWZ zachęcają wszystkich użytkowników do korzystania i odwiedzin parków krajobrazowych naszego regionu.

DSCN0612

DSCN0614

DSCN0615

DSCN0617

 

Przeczytaj więcej...
24.05.2019

Oddajemy do użytku infrastrukturę turystyczną

Rozpoczęła się procedura przekazywania elementów małej infrastruktury turystycznej wykonanej w ramach projektu  pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - etap II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

W ramach projektu wykonano 2200 elementów małej infrastruktury na ponad 300 działkach, oraz obiekty dużej infrastruktury turystycznej - wieży widokowej i pomostów w Ińsku oraz palisady pod Górą Czcibora.

 

W związku z tym, że projekt realizowany był w formule partnerskiej - ponad 30 gmin i nadleśnictw, wykonane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przekazywane są obecnie na rzecz partnerów.

Tym samym przystąpią oni do ich eksploatacji na rzecz mieszkańców województwa i odwiedzających je turystów.

Przeczytaj więcej...
13.05.2019

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Ińskim Parku Krajobrazowym

09.04.2019

Konferencja podumowująca projekt RPO

W dniach 4-5 kwietnia br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II” realizowanego w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

logotypy

 

Przeczytaj więcej...
28.03.2019

Otwarcie Wieży Widokowej w Ińsku!