09.04.2019

Konferencja podumowująca projekt RPO

W dniach 4-5 kwietnia br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II” realizowanego w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz  środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

logotypy

Pierwszego dnia konferencji otwartej przez Dyrektora ZPKWZ p. Ryszarda Mićko odbyła się sesja referatowa, w trakcie której pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przedstawili informacje na temat realizowanego projektu a także dalszych planów związanych z realizacją zadań w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Następnie kierownik Biura Turystyki Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego przekazała informacje odnośnie uwarunkowań rozwoju turystyki w Województwie Zachodniopomorskiej.

DSCN0014

(w trakcie konferencji rozdawano uczestnikom również wykonane w ramach projekty mapy parków krajobrazowych)

 000029

 (w trakcie konferencji poruszono zagadnienia projektu partnerskiego)

 

Po sesji referatowej uczestnicy konferencji udali się do Ińska gdzie z udziałem Wicemarszałka Województwa p. Jarosława Rzepy oraz przedstawicieli władz gminy otwarto wybudowany w ramach projektu zespół pomostów na jeziorze Ińsko.

000091

(moment symbolicznego przecięcia wstęgi na zespole pomostów na jez. Ińsko)

000109

(pierwsi korzystający z pomostów po jego oficjalnym otwarciu)

Następnie odbyła się sesja terenowa w trakcie której przedstawiciel Nadleśnictwa Dobrzany, p. Robert Kawa przedstawił uczestnikom wykonane w ramach projektu elementy małej infrastruktury turystycznej.

DSCN0182

(prezentacja elementów małej infrastruktury)

W trakcie sesji terenowej prezentowano także elementy małej infrastruktury wykonane na terenie gminy Chociwel

DSCN0194

 

Drugiego dnia konferencji, w części otwartej dla lokalnej społeczności, w trakcie sesji referatowej w Kinie Morena w Ińsku przedstawiciel Gminy przedstawił informacje na temat realizowanych przez Gminę działań, natomiast pracownik ZPKWZ przedstawił informację na temat bioróżnorodności parków krajobrazowych naszego regionu.

DSCN0341

(wystąpienie Wicemarszałka Województwa p. Jarosława Rzepy)

Następnie w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierda Geblewicza oraz Wicemarszałka p. Jarosława Rzepy dokonano otwarcia wieży widokowej w Ińsku. Uroczystości towarzyszyły zawody w biegach przełajowych pod patronatem Ludowych Zespołów Sportowych oraz pokazy wirtualnej rzeczywistości.

DSCN0426

(członkowie Zarządu Województwa i Dyrektor ZPKWZ ze zwycięzcami biegów 'Truchtem wokół wieży')

DSCN0456

(wystąpienie Marszałka Województwa p. Olgierda Geblewicza)

DSCN0480

(uroczyste przecięcie wstęgi otwieranej wieży widokowej  przez Marszałka i Wicemarszałka Województwa, przedstawicieli władz gm. Ińsko oraz Dyrektora ZPKWZ)

W konferencji uczestniczyli m.in. członkowie Zarządu Województwa, przedstawiciele partnerów projektu oraz pracownicy zespołów i parków krajobrazowych z innych regionów Polski.