27.05.2019

Nowa infrastruktura turystyczna w Parku Krajobrazowym Ujście Warty i Barlinecko Gorzowskim Parku Krajobrazowym

Dziś ZPKWZ przekazał małą infrastrukturę turystyczną - wiaty, stoły, ławki, elementy edukacyjne, tablice informacyjne oraz z mapami, kosze na śmieci, stojaki na rowery posadowione w latach 2018 - 2019 w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przekazana dziś do użytku partnerom projektu infrastruktura znajduje się na terenie Nadleśnictw Barlinek i Choszczno oraz gmin Barlinek, Boleszkowice, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Trzcińsko Zdrój. Tym samym odwiedzający zachodniopomorską część Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Ujście Warty zyskali kolejne obiekty służące turystyce, rekreacji, odpoczynkowi oraz edukacji ekologicznej.

Partnerzy projektu, na których gruntach zlokalizowano obiekty otrzymali dziś od lidera projektu komplet dokumentacji wykonanych obiektów.

 

Pracownicy ZPKWZ zachęcają wszystkich użytkowników do korzystania i odwiedzin parków krajobrazowych naszego regionu.

DSCN0612

DSCN0614

DSCN0615

DSCN0617