31.05.2019

Kolejne zabytki w Zachodniopomorskim

Jak poinformował w ostatnich dniach na swoich stronach Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie w roku 2018 wpisane zostały do rejestru zabytków dwa obiekty zlokalizowane w nieodległym sąsiedztwie parków krajobrazowych naszego regionu.

W Boleszkowicach, niecałe 4 km od granic Parku Krajobrazowego Ujście Warty, do rejestru wpisano cmentarz żydowski z reliktami kamiennego muru ogrodzeniowego. Jak głosi strona WUOZ:  

Cmentarz  założony dla mieszkańców Boleszkowic i okolic, wyznawców obrządku Mojżeszowego. Pochówki na w/w cmentarzu sięgają prawdopodobnie  przełomu XVIII-XIX w. Otoczony kamiennym murem zachowanym w stanie ruiny. Cmentarz zlokalizowany został w południowej części Boleszkowic przy drodze do Namyślina.

 foto1

Płyta nagrobna na cmentarzu boleszkowickim (fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie)

 

Z kolei w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego do rejestru wpisano kościół p.w. św. Anny wraz z terenem cmentarza przykościelnego, murem cmentarnym i starodrzewem w miejscowości Długie, gmina Chociwel.

Jak głosi strona WUOZ:

Kościół w miejscowości Długie prawdopodobnie  zbudowano w XIV w., rozbudowano i przebudowano w 1892 r. Wzniesiony z kamieni narzutowych (pierwotnie bezwieżowy) jako świątynia katolicka. Z nadejściem reformacji w XVI w. stał się świątynią protestancka (ewangelicką).

 foto2

(kościół pw. Św. Anny w Długim, fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie)

Odwiedzających nowo ustanowione zabytki zachęcamy również do zwiedzania parków krajobrazowych naszego regionu.