31.05.2019

Ostatnie elementy infrastruktury - oddane do użytkowania

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przekazał dziś ostatnie elementy infrastruktury turystycznej wykonane we ramach projektu pn. Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przekazano dziś elementy znajdujące się na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa (gmina miasto Szczecin) oraz otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego (gmina Drawsko Pomorskie – w części położonej na terenie zniesionej gminy Ostrowice, która pierwotnie była partnerem projektu).

Łącznie wykonano ponad wykonano 2200 elementów małej infrastruktury na ponad 300 działkach oraz trzy duże obiekty – zespół pomostów i wieżę widokową w Ińsku oraz palisadę drewnianą w Cedyni. Obiekty położone są w: Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym (w części znajdującej się w województwie zachodniopomorskim), Cedyńskim Parku Krajobrazowym, Drawskim Parku Krajobrazowym, Ińskim Parku Krajobrazowym, Szczecińskim Parku Krajobrazowym Puszcza Bukowa oraz Parku Krajobrazowym Ujście Warty,  a także na terenie ich otulin.

Tym samym wszystkie wykonane w ramach projektu obiekty zostały przekazane do eksploatacji.

Pracownicy ZPKWZ zapraszają do korzystania i odwiedzin naszych parków krajobrazowych.