10.06.2019

Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Nagłówek - grafika PNG

Unia Europejska wspiera projekt Zrównoważona turystyka w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach swojej polityki strukturalnej i inwestycyjnej w okresie 3.11.2016-31.05.2021. Partnerami projektu są Park Narodowy Dolina Dolnej Odry, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz miasto Schwedt/n. Odrą w funkcji Partnera Wiodącego Projektu. Partnerami stowarzyszonymi są Stowarzyszenie Sportów Wodnych PCK Schwedt e.V. oraz MomentUM – Tourismus und Citymanagement der Region Schwedt – Nationalpark Unteres Odertal.
Nadrzędnym celem projektu kooperacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020 jest ochrona, zrównoważony rozwój oraz daleko idąca integracja polsko-niemieckiego obszaru przyrodniczego Doliny Dolnej Odry. Partnerzy projektu pragną rozbudować zrównoważoną turystykę i edukację ekologiczną ukierunkowaną na grupy docelowe, aby podwyższyć jakość życia człowieka i przyrody, ochronę różnorodnych siedlisk przyrodniczych oraz żyjących w nich zwierząt i roślin.
Projekt obejmuje budowę platformy obserwacyjnej w gminie Widuchowa, wieży obserwacyjnej w gminie Boleszkowice, budowę 13 miejsc postojowych na łonie przyrody w Stolpe, Criewen, Gatow, Gartz oraz w gminach Kołbaskowo, Gryfino, Widuchowa, Cedynia, Mieszkowice i Boleszkowice, zmiany części niezabudowanych powierzchni w Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt/ n. Odrą, a także kursy przewodniczek i przewodników przyrodniczych po całej Dolinie Dolnej Odry dla polskich i niemieckich grup turystów. Ponadto zostanie odnowiony moduł symulacji lotu w budynku Parku Narodowego w Criewen oraz wykonane sferyczne panoramy z lotu ptaka z widokiem (360x180°) na Dolinę Dolnej Odry, które w przyszłości będą dostępne na stronach internetowych partnerów projektu jak również jako mobilna ekspozycja turystyczno-edukacyjna na temat Doliny Dolnej Odry.
Budżet wynoszący łączenie 2,5 mln € finansowany jest w osiemdziesięciu pięciu procentach, czyli w kwocie 2,2 mln €, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dodatkowe informacje:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
Igor Szakowski – tel. 91 4817128
www.zpkwz.pl

Grafika PNG