24.06.2019

'Otwarte wrota' palisady pod górą Czcibora

 

W minioną sobotę, 22 czerwca br., odbyło się oficjalne otwarcie palisady pod Górą Czcibora, na terenie Gminy Cedynia. Inwestycja został sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II” i kosztowała ok. 240 000 zł. Palisada została odtworzona przy użyciu średniowiecznych metod i środków budowy. Konstrukcja składa się z bramy oraz palisady po obu jej stronach, a całkowita jej wysokość wynosi prawie 8 m a długość 34 m.

Oficjalnego otwarcia dokonał pan Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa przy udziale Burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego oraz Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego p. Ryszarda Mićko. Otworzyli oni inwestycję w iście średniowieczny sposób poprzez przecięcie liny toporami z ówczesnej epoki i przy asyście średniowiecznych wojów.

Uroczystość połączona była z obchodami Dni Cedyni oraz rocznicy bitwy pod Cedynią. Góra Czcibora jest charakterystycznym miejscem, w którym co roku odbywa się inscenizacja Bitwy pod Cedynią z 972 roku, podczas której ścierają się wojska księcia Polan Mieszka I i margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona. Biorą w niej udział wojowie
z całego kraju, co świadczy o wysokiej randze historycznej i kulturalnej wydarzenia.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego dziękuje p. Burmistrzowi Adamowi Zarzyckiemu oraz wszystkim Partnerom projektu za owocną współpracę przy realizacji tak dużego i złożonego zadania.

DSCN0829

DSCN0801

DSCN0783

DSCN0740

DSCN0718

DSCN0716