05.07.2019

Wieża widokowa w Ińsku - konkurs "Modernizacja roku & budowa XXI wieku"

Pracownicy ZPKWZ wzięli dziś udział w spotkaniu z jurorami konkursu Modernizacja Roku § Budowa XXI wieku oceniającymi oddaną do użytku w kwietniu wieżę widokową w m. Ińsko. w ramach XXIII edycji konkursu, w finale które znalazł się obiekt.

Konkurs organizowany jest od roku 1996, a tytuł przyznawany jest w trzech stopniach:

„Modernizacja Roku” - I stopień

Wyróżnienie „Modernizacja Roku” - II stopień

Nagroda Specjalna - która oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu, sponsorów, patronów, partnerów medialnych, instytucji publicznych oraz Kapituły Konkursu.


Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W Konkursie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty w przestrzeni urbanistycznej.

Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Internauci mają możliwość oddania swojego głosu także w plebiscycie internetowym. Głos na rzecz wieży w Ińsku oddać można pod następującym adresem:

Pracownicy ZPKWZ wzięli dziś udział w spotkaniu z jurorami konkursu Modernizacja Roku § Budowa XXI wieku oceniającymi oddaną do użytku w kwietniu wieżę widokową w m. Ińsko. w ramach XXIII edycji konkursu.

Konkurs organizowany jest od roku 1996, a tytuł przyznawany jest w trzech stopniach:

„Modernizacja Roku” - I stopień

Wyróżnienie „Modernizacja Roku” - II stopień

Nagroda Specjalna
Oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu, sponsorów, patronów, partnerów medialnych, instytucji publicznych oraz Kapituły Konkursu.

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1473/wieza-widokowa-miasto-insko

 

DSCN3923