04.09.2019

Komunikat prasowy

header1

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jako jednostka podległa Marszałkowi Województwa, wspólnie z partnerami z Niemiec – Miastem Schwedt/Oder – partnerem wiodącym oraz Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska na realizację polsko-niemieckiego projektu INT55 pn. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”.

Projekt wszedł w fazę realizacyjną, wobec czego partner wiodący projektu – Miasto Schwedt/Oder organizuje konferencję otwierającą projekt.

Konferencja ma charakter otwarty, ale ilość miejsc jest ograniczona, dlatego wymagane jest zgłoszenie chęci udziału do dnia 6 września do godz. 15.00 na adres e-mail.: asuchta@zpkwz.pl i otrzymanie potwierdzenia od ZPKWZ.

Data:

11.09.2019

Czas:

10:00 – 16:00

Miejsce:

"Kosmonaut", Berliner Straße 52, 16303 Schwedt/Oder

 

 

Program konferencji

Serdecznie zapraszamy!

 

Agata Suchta
starszy specjalista ds. ochrony środowiska,
edukacji, turystyki i rekreacji
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (91) 48 17 135
fax: (91) 48 17 121
www.zpkwz.pl

zpkwz

footer1