19.11.2019

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde przeprowadza niezależne badania ludności w Dolinie Dolnej Odry.

W ramach międzynarodowego projektu badawczego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde w dniach 18-29 listopada 2019 r. przeprowadzone zostanie telefoniczne badanie mieszkańców regionu Doliny Dolnej Odry. Badanie dotyczy relacji populacji do niemieckiego parku narodowego, polskiego parku krajobrazowego i przyległych obszarów chronionych.

Celem jest zbadanie postawy miejscowej ludności wobec obszarów chronionych oraz zbadanie, w jaki sposób praca administracji obszarów chronionych wpływa na akceptację lokalnych mieszkańców.

Ankieta telefoniczna jest przeprowadzana przez renomowany instytut badań rynku i odbywa się losowo, aby zachować anonimowość respondentów. Zajmuje to około 10-15 minut. Badania reprezentacyjne odbywają się jednocześnie na terenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry oraz Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Badanie jest częścią projektu badawczego INTERREG pięciu pomorskich uczelni wyższych, które testują metody badawcze dla regionalnej oceny ekonomicznej obszarów chronionych. Administracje obszarów chronionych w Dolinie Dolnej Odry są partnerami stowarzyszonymi projektu. Mieszkańcy są zapraszani do udziału w badaniu.