02.12.2019

"Znam Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa" po raz XXV

27 listopada br., odbył się finał XXV edycji konkursu wiedzy pn. Znam Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”.

Jubileuszowa edycja została objęta Patronatem Honorowym Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Kustosza oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Wydarzenie otrzymało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie, a drobne upominki zasponsorowane przez: sieć sklepów Netto, Radę rodziców, F. H. Joanna, Elte sp. z o. o., UTB Baranowski oraz Zakład Kamieniarski ze Starego Czarnowa.

 Od kilku lat głównym organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Gryfino oraz Zespołem Szkół w Kołbaczu. Konkurs składa się z dwóch etapów: terenowego i finału.


Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych położonych na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Uczniowie poprzez udział w konkursie o Szczecińskim Parku Krajobrazowym "Puszcza Bukowa" pogłębiają zamiłowanie oraz szacunek do przyrody, zdobywają umiejętności interpretowania mapy i orientacji w terenie oraz zgłębiają zagadnienia związanych z ochroną przyrody. Najważniejszym celem konkursu jest nauka poprzez zabawę, do której wprowadzają uczniów Służby Parków Krajobrazowych we współpracy z pracownikami Nadleśnictwa.

W tegorocznej edycji udział wzięło 7 drużyn, z których najlepszą okazała się reprezentacja Zespołu Szkół w Kołbaczu. Indywidualnie trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie szkół w Kołbaczu i Gardnie.

Nagrody zostały wręczone przez Dyrektora ZPKWZ – Ryszarda Mićko, p. Wójt Gminy Stare Czarnowo – Marzenę Grzywińską oraz p. Andrzeja Grzanę – przedstawiciela WFOŚiGW w Szczecinie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom.

 DSCN4054

DSCN4043

DSCN4036

DSCN4037