05.03.2020

Podpisanie umowy o dofinansowanie polsko-niemieckiego projektu pn. „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

logotyp head

4 marca 2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, jako lider projektu, oraz Instytucja Finansująca Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern podpisali umowę o dofinansowanie polsko-niemieckiego projektu pn. „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” – INT135.

 

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V A  Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska, priorytet Natura i kultura, cel szczegółowy: wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności.

W ramach projektu pod nazwą „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” zrealizowane zostaną m.in. następujące działania:

  • sztuczne platformy lęgowe dla ptaków drapieżnych (ZPKWZ),
  • sztuczne płytkie zbiorniki wodne dla ptaków wodno-błotnych (ZPKWZ),
  • zabiegi czynnej ochrony w rezerwatach i na siedliskach przyrodniczych (Nadleśnictwo Chojna, Nadleśnictwo Mieszkowice),
  • poprawa udostępnienia turystycznego obszarów chronionych – szlaki w rezerwatach, punkty widokowe (Nadleśnictwo Chojna, Nadleśnictwo Mieszkowice),
  • mobilna transgraniczna wystawa przyrodnicza (NPUO – Nationalpark Unteres Odertal / niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry),

 

Partnerzy projektu:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,

Nadleśnictwo Mieszkowice,

Nadleśnictwo Chojna,

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry w Criewen,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie - partner stowarzyszony.

kostrzyn z lotu

interreg