Konkurs

O konkursie „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”

BLOG to inaczej rodzaj dziennika online, w którym możemy zapisywać  najróżniejsze spostrzeżenia.

A co gdybyśmy podzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi przyrody… i to tej najbliższej, przyrody Pomorza Zachodniego? Przyrody, którą możemy obserwować i podziwiać tuż „za rogiem”, która jest tak oczywista, że nawet nie dostrzegamy jej wyjątkowości i piękna.

Warto to zmienić!!!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na stworzenie i prowadzenie bloga o tematyce przyrodniczej!

Dzięki naszemu blogowemu szablonowi na stronie www. zpkwz.pl/blog , po wcześniejszej rejestracji, możesz prowadzić własnego bloga, gdzie będzie możliwość umieszczania różnych opisów  i treści, jak również zdjęć związanych z przyrodą. Przedmiotem bloga mogą być rośliny, zwierzęta, krajobraz, elementy przyrody nieożywionej, pogoda, przebieg i wynik obserwacji przyrodniczych
i eksperymentów, miejsca związane z ochroną przyrody w tym Parki Krajobrazowe.

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych!!!

Osoby z największą ilością wpisów zostaną nagrodzone cennymi nagrodami rzeczowymi!!!

Osoba, która uzyska pierwsze miejsce, wygra dla własnej szkoły zapas ekologicznego papieru!!!

Trzecia edycja konkursu potrwa do 15 grudnia 2020r.

Konkurs „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego” realizowany jest w ramach projektu pn. „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zapraszamy do udziału!!!