Wejcie Na Punkt Widokowy Rez Wrzosowiska Cedyskie Fot Zbiory ZPKWZ

Znam Cedyński Park Krajobrazowy

W ramach konkursu dotyczącego wiedzy  o parkach krajobrazowych „Znam Parki Krajobrazowe Cedyński i Ujście Warty” w dniu 21 października 2021 r. odbyła się wycieczka edukacyjna na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W wycieczce uczestniczyły dzieci z klas 4-6 ze zgłoszonych szkół z terenu Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Dzieci zdobyły wiedzę na temat form ochrony przyrody na terenie parku oraz wybranych gatunków roślin i zwierząt. Ciekawym doświadczeniem było niespodziewane spotkanie z owadem z rodziny gąsienicznikowatych.

Gra Czcibora Fot Zbiory ZPKWZRez Wrzosowiska Cedyskie Fot Zbiory ZPKWZPanorama Z Punktu Widokowego Rez Wrzosowiska Cedyskie Fot Zbiory ZPKWZ