pldaendeitptruesuk

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Dolina Odry Glowne

OCHRONA PRZYRODY

Cały obszar Parku znajduje się w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 obejmując dwa obszary: Dolina Dolnej Odry PLB32003 i Dolna Odra PLH320037. Na obszarze parku położone są dwa rezerwaty: Kurowskie Błota i Kanał Kwiatowy. Teren parku jest wyspą torfową położoną pomiędzy dwoma ramionami Odry i jest największym w Europie torfowiskiem fluwiogenicznym(zalewanym wodami rzeki) z siecią starorzeczy, kanałów, rowów i rozlewisk. Te szczególne warunki oraz praktycznie brak gospodarowania doprowadziły do wykształcenia się charakterystycznej szaty roślinnej dającej miejsca odpoczynku, schronienie i bazę żerową dla wielu cennych gatunków zwierząt.

 PKDDO Kana Kwiatowy Fot Zasoby ZPKWZ

 Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry Kanał Kwiatowy fot. zbiory ZPKWZ

 Pod względem siedlisk przyrodniczych do przedmiotów ochrony należy zaliczyć na obszarze parku:

  • wody eutroficzne starorzeczy, rozlewisk i kanałów z barwną roślinnością lilii wodnych,
  • trzęsawiska z niskoturzycową roślinnością,
  • zarośla i lasy łęgowe wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe z ich naturalną florą i fauną,
  • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
  • murawy napiaskowe na refulatach.

Park jest szczególnie ważny dla ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym.

 PKDDO Kurowskie Bota2 Fot Zasoby ZPKWZ

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry Kurowskie Błota fot. zbiory ZPKWZ 

Obszar Specjalny Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” - obszar obejmuje dolinę Odry między Kostrzynem a Zalewem Szczecińskim (dł. 150 km) wraz z Jeziorem Dąbie. Cały obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Teren szczególnie ważny dla ptaków wodno-błotnych (zarówno w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym), które występują tu w olbrzymich koncentracjach, np. na jesiennym zlotowisku zbiera się do 12 000 żurawi. Występują tu co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Dolna Odra PLH320037  to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 30 458  ha. Dolina Odry (z dwoma głównymi kanałami: Wschodnią Odrą i Zachodnią Odrą), rozciągająca się na przestrzeni ok. 90 km, stanowi mozaikę obejmującą: tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasy olszowe i łęgowe, starorzecza, liczne odnogi rzeki i wysepki. Ostoja obejmuje również fragmenty strefy krawędziowej Doliny Odry z płatami roślinności sucholubnej, w tym z murawami kserotermicznymi oraz lasami.

 

Rezerwaty:

Kurowskie Błota – faunistyczny rezerwat przyrody o powierzchni 98,4 ha, utworzony w 1965 r. na terenie gminy Kołbaskowo, pierwotnie w celu ochrony kolonii kormoranów, a później czapli siwej, liczącej tu około nawet 600 par. Dzisiaj kolonii czapli już nie ma i rezerwat chroni naturalny, rozległy las łęgowy bardzo trudno dostępny.

Kanał Kwiatowy – florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 3 ha, na terenie gminy Kołbaskowo, utworzony w 1976 r. na części jednego ze starorzeczy, w celu ochrony występujących tutaj rzadkich gatunków roślin wodnych i bagiennych, takich jak salwinia pływająca czy grzybieńczyk wodny.

Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem – położony w bezpośrednim sąsiedztwie parku rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1973 r. Ochronie podlega tu rzadki w naszym kraju zespół roślinności ciepłolubnej. Samo wzgórze, będące fragmentem wysokiego brzegu doliny Odry w jej dolnym biegu jest wspaniały punktem widokowym na Międzyodrze.

 

PKDDO Wzgrze Widokowe Nad Midzyodrzem2 Fot Zasoby ZPKWZ

 Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem fot. zbiory ZPKWZ

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.: 91 48 17 120
fax: 91 48 17 121
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Ryszard Mićko
tel. 91 48 17 120 (sekretariat)
rmicko@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 7.30 - 15.30.

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.