pldaendeitptruesuk

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Dolina Odry Glowne

Flora

Szata roślinna Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry rozwija się w unikalnych warunkach rozległego obszaru ujściowego dużej rzeki nizinnej pod wpływem naturalnych warunków hydroekologicznych. Wyrazem tego jest przestrzenna kompozycja roślinności oraz kombinacja gatunków roślin zorganizowanych w siedliska.

Do najważniejszych siedlisk Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry należą:

  • łąki podmokłe i turzycowiska,
  • siedliska podmokłe, między innymi: szuwar trzcinowy, pałkowy, mozgowy i mannowy,
  • starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne,
  • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
  • ziołorośla nadrzeczne

 Szuwar Trzcinowy PKDDO

Szuwar trzcinowy  Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry fot. zbiory ZPKWZ 

Wszystkie te siedliska są łatwo dostrzegalne w trakcie wyprawy kajakiem lub łodzią na teren parku. Po starorzeczach i eutroficznych zbiornikach wodnych poruszamy się po parku. Siedliska podmokłe – szuwary to granica między wodą a lądem. Gdzieniegdzie na brzegach, tam gdzie roślinność jest znacznie niższa mamy do czynienia z ziołoroślami nadrzecznymi. Za tym pasem ciągnącym się wzdłuż brzegów dostrzeżemy wielkie obszary łąk podmokłych i turzycowisk. Tam gdzie znajdziemy większe lub mniejsze skupiska drzew tam mamy do czynienia z łęgami.

 Las Gowy Rezerwat Kurowskie Bota

Las łęgowy Rezerwat Kurowskie Błota fot. zbiory ZPKWZ 

Wykształcenie się tak bogatej i charakterystycznej, wciąż naturalnej szaty roślinnej Międzyodrze zawdzięcza swojej historii. Rzeźba terenu ukształtowała się w trakcie cofania się najmłodszego zlodowacenia, a osady torfowe formowały się przez tysiące lat. Procesowi torfotwórczemu sprzyja słaby spadek doliny wynoszący na odcinku Gartz – Szczecin tylko 0,009 ‰ - dla człowieka niezauważalny. Do końca XIX wieku proces ten trwał nieprzerwanie naturalnie. Dopiero prace regulacyjne na Odrze podjęte w tym rejonie w 1904 roku spowodowały zakłócenie naturalnego rytmu przyrody. Utworzony ostatecznie w 1932 roku rozległy obszar pomiędzy ramionami rzeki Odry stał się atrakcyjny do wykorzystania rolniczego w postaci użytków zielonych, łąk i pastwisk. Mógł on gospodarczo funkcjonować dzięki infrastrukturze pozwalającej na kontrolę nad poziomem wody. Teren obwałowano, utworzono sieć nowych kanałów połączonych z istniejącymi starorzeczami, wykonano 36 różnego rodzaju śluz, przepompowni, przepustów i przewałów.

 Kana Leniwy PKDDO

Kanał Leniwy fot. zbiory ZPKWZ 

 Użytkowanie rolnicze spowodowało wkroczenie nowych, antropogenicznych gatunków roślin na teren Międzyodrza. Stan ten trwał do roku 1945. Zawierucha wojenna i powojenna historia tego obszaru doprowadziła do zniszczenia większości obiektów inżynierskich i od końca lat 60 XX wieku natura rozpoczęła swój powrót na Międzyodrze. Dzisiaj tylko nie więcej niż 9 % lądowych zbiorowisk roślinnych parku wykazuje cechy antropogeniczne związane z historycznym, rolniczym zagospodarowaniem doliny. 19 % to zbiorowiska pochodzenia mieszanego występujące w miejscach antropogenicznie pozbawionych roślinności naturalnej, głównie na obrzeżach parku wzdłuż dróg i mostów. Zbiorowiska roślinności pochodzenia autogenicznego – naturalnego to 72 % zespołów roślinności w parku. Świadczy to o wysoce naturalnym charakterze roślinności pomimo historycznego epizodu silnej presji antropogenicznej na obszar parku. Po ponad półwiecznym okresie renaturalizacji obszaru parku 81 % jego powierzchni pokrywa bezdrzewna roślinność bagienna. Licząca ponad 200 km sieć kanałów i starorzeczy zajmuje 12 % powierzchni. Cenne moczarowe lasy olszowe to 4 % powierzchni. Powierzchnia antropogeniczna czyli wały, drogi i grunty zapiaszczone to tylko 3 % obszaru parku.

 Osoka Aleosowata

Osoka aleosowata fot. zbiory ZPKWZ 

Miłośnicy flory będą czuli się w Parku Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry jak w raju. Stwierdzono tu występowanie ponad 400 gatunków roślin, w tym bardzo cennych gatunków wodnych. Siedliska związane z wodą (starorzecza i zbiorniki eutroficzne) i związana z nimi  roślinność wodna jest najłatwiejsza do obserwacji z kajaka. W czasie podróży po labiryntach wodnych parku odnajdziemy gatunki takie jak: rzadka w Europie najmniejsza paproć wodna – salwinia pływająca oraz kotewka orzech wodny.

 Salwinia Pywajca

 Salwinia pływająca fot. zbiory ZPKWZ

Grzybieńczyk wodny, grzybienie białe, grążele żółte i osoka aleosowata tworzą pływające dywany, czasem tak gęste, że uniemożliwiają płynięcie.

 Grzybieczyk Ty

 Grzybieńczyk żółty fot. zbiory ZPKWZ

Grzybienie Biae

Grzybienie białe fot. zbiory ZPKWZ 

PKDDO Grele Nuphar Lutea Grzybienie Nymphaea Alba L W Tle Osoka Stratiotes Aloides Fot Zasoby ZPKWZ

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry - grążele, grzybienie, w tle osoka aleosowata fot. zbiory ZPKWZ 

 

Towarzyszy im porastający brzegi arcydzięgiel nadbrzeżny i łączeń baldaszkowaty, a łęgi wierzbowe i trzcinowiska kształtują niepowtarzalny charakter parku. Od ponad 50 lat siedliska roślinne rozwijają się na Międzyodrzu w sposób naturalny, niezakłócony przez człowieka. Porzucenie gospodarowania tym obszarem pozwala na jego spontaniczną renaturalizację i „dziczenie” siedlisk i krajobrazu. W miarę upływu czasu, na sztucznych groblach okalających Międzyodrze wykształciły się cenne lasy łęgowe.

 Cze Baldzaszkowaty Na Kanale MarwickimŁączeń baldaszkowaty na Kanale Marwickim fot. zbiory ZPKWZ

Abiciek Pywajcy

 Żabiściek pływający fot. zbiory ZPKWZ


Drukuj  

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Siedziba

ul. Starzyńskiego 3–4
70–506 Szczecin
tel.: 91 48 17 120
fax: 91 48 17 121
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Ryszard Mićko
tel. 91 48 17 120 (sekretariat)
rmicko@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 7.30 - 15.30.

BipFb Icon 325x325 YoutubeIcon

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.