OPIS

Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” znajduje się w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Jest parkiem krajobrazowym zlokalizowanym najbliżej miasta Szczecin. Obejmuje rozległy kompleks leśny porastający Wzgórza Bukowe oraz Polany Kołowską, Binowską i Dobropolską.  Park cechuje się dużymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Wokół Parku została wyznaczona otulina, która stanowi swoistą strefę buforową pomiędzy Parkiem, a obszarami zagospodarowanymi.

Początkowo powierzchnia Parku wynosiła 6700 ha, a powierzchnia otuliny 15683ha. Po przeprowadzonej w 1989 roku korekcie granic powierzchnia Parku została powiększona do 9096 ha, zaś powierzchnia otuliny zmniejszona do 11842ha.

W samym parku krajobrazowym znajdują się cztery miejscowości: Binowo, Kołowo oraz Dobropole Gryfińskie oraz w północnej części tereny leśne z zabudową miasta Szczecin. Teren Parku znajduje się w granicach gmin: Stare Czarnowo, miasto Szczecin i Gryfino. Nadzór nad gruntami leśnymi Parku pełni Nadleśnictwo Gryfino.

fot. autor opis

 Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" fot. zbiory ZPKWZ