Informacje

Projekt RPO 4.4 pn. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony e rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego

Projekt realizowany w latach 2016 – 2021.

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez przeprowadzenie zabiegów czynnej ochrony dla gatunków nietoperzy i bociana białego oraz zastosowanie działań ochrony czynnej w ośmiu rezerwatach przyrody.

Działania ochrony czynnej Kanał Kwiatowy fot. zbiory ZPKWZ
Działania ochrony czynnej Kanał Kwiatowy fot. zbiory ZPKWZ
Podest dla nietoperzy fot. zbiory ZPKWZ

Podest dla nietoperzy fot. zbiory ZPKWZ

Projekt zakładał przeprowadzenie inwentaryzacji i analizy potrzeb  dla nietoperzy oraz bociana białego, których konsekwencją było wprowadzenie działań ochrony czynnej dla danego gatunku. W ramach działań  na terenie wszystkich sześciu parków powieszono 500 budek trocinobetonowych, 60 budek drewnianych i 20 budek elewacyjnych dla nietoperzy oraz 3 podestów zabezpieczających dla nietoperzy, zainstalowanych na ambonach myśliwskich.

Budka Trocinobetonowa Dla Nietoperzy 2 Fot Zbiory ZPKWZBudka trocinobetonowa dla nietoperzy fot. zbiory ZPKWZ
Budka Drewniana Dla Nietoperzy  Fot Zbiory ZPKWZBudka drewniana dla nietoperz  fot. zbiory ZPKWZ
Budka Trocinobetonowa Dla Nietoperzy 3 Fot Zbiory ZPKWZBudka trocinobetonowa dla nietoperzy fot. zbiory ZPKWZ
 
Budka Trocinobetonowa Dla Nietoperzy  Fot Zbiory ZPKWZBudka trocinobetonowa dla nietoperzy fot. zbiory ZPKWZ

Działaniem ochrony czynnej dla bociana białego była instalacja 10 platform gniazdowych oraz 40 wieńców wraz z wyściółką do platform już istniejących we wskazanych lokalizacjach.

Platforma Z Wiecem Dla Bociana Biaego  Fot C Korkosz
Platforma z wieńcem dla bociana białego fot. Cezary Korkosz
 
Bociany Na Naszych Platformach  Fot C Korkosz
Bociany na naszych platformach fot. Cezary Korkosz

 Bociany Na Naszych Platformach  Czelin  Fot C Korkosz

Bociany na naszych platformach Czelin fot. Cezary Korkosz

Zarówno dla nietoperzy jak i bociana białego prowadzono monitoring powykonawczy zastosowanej ochrony czynnej. Wyniki obu monitoringów wskazały na sukces podjętych działań.

Ostatnim elementem projektu jest przeprowadzenie działań ochrony czynnej, z uwzględnieniem planów ochrony, w rezerwatach: Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Kanał Kwiatowy, Wrzosowiska Cedyńskie, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Dąbrowa Krzymowska, Słoneczne Wzgórza i Bielinek.

Oznakowanie Samochodu  Fot Zbiory ZPKWZ

Oznakowanie samochodu fot. zbiory ZPKWZ

 
Instalacja Budek Trocinobetonowych Dla Nietoperzy  Fot Zbiory ZPKWZ

Instalacja budek trocinobetonowych dla nietoperzy fot. zbiory ZPKWZ