Informacje

Projekt RPO 4.5 pn. Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego

Projekt realizowany był w latach 2018 – 2020.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zrealizował projekt zakładający edukację i promocję obszarów cennych przyrodniczo. Przedmiotem edukacji w ramach projektu były cykliczne działania w zakresie podniesienia świadomości prośrodowiskowej oraz promowania zrównoważonego rozwoju w oparciu o wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszarów chronionych w województwie zachodniopomorskim.

Etap Wojewdzki Konkursu PPK 2018  Fot Zbiory ZPKWZ Etap wojewódzki konkursu PPK 2018 fot. zbiory ZPKWZ
Etap Wojewdzki Konkursu PPK W 2019 Fot Zbiory ZPKWZEtap wojewódzki konkursu PPK w 2019 fot. zbiory ZPKWZ

Wśród działań projektowych  wykonano 36 spotów promocyjnych zawierających głównie zdjęcia walorów przyrodniczych i kulturowych obecnych w parkach krajobrazowych, które emitowane były cyklicznie przez okres 2 lat na wyświetlaczach taboru kolejowego Przewozów Regionalnych. Akcja popularyzowała wartości parków krajobrazowych zarówno w województwie jak i poza nim. Kolejnym działaniem było wydanie przewodnika po parkach krajobrazowych o charakterze rysunkowym. Wydawnictwo w nakładzie 5000 egzemplarzy trafiło do szerokiego grona odbiorców.

Fina Konkursu Oglnopolskiego PPK Fot Zbiory ZPKWZ1  Finał konkursu ogólnopolskiego PPK fot. zbiory ZPKWZ
Fina Konkursu Oglnopolskiego PPK Fot Zbiory ZPKWZ2Finał konkursu ogólnopolskiego PPK fot. zbiory ZPKWZ

 

Jest chętnie wykorzystywane zarówno przez nauczycieli, dzieci jak i turystów. Zorganizowano trzy lokalne edycje konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski oraz przeprowadzono Finał konkursu w 2018 r., w którym uczestniczyły dzieci z całej Polski. Zorganizowano i prowadzono, cyklicznie przez kilka lat, edycje konkursu „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym” oraz „ Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”. Konkursy pozwoliły na aktywną edukacje przyrodniczą przy użyciu nowoczesnych narzędzi w tym blogosfery.

Finalici Konkursu Oglnopolskiego PPK  Fot Zbiory ZPKWZ
Finaliści konkursu ogólnopolskiego PPK fot. zbiory ZPKWZ

Konkurs Znajd Tablic Edukacyjn W Parku
Konkurs Znajdź tablicę edukacyjną w parku fot. zbiory ZPKWZ

Konkurs Znajd Tablic Edukacyjn W Parku 2
Konkurs Znajdź tablicę edukacyjną w parku fot. zbiory ZPKWZ

Tablica Z Rosiczk 
Tablica z rosiczką fot. zbiory ZPKWZ
Tablica Z Zimorodkiem

Tablica z zimorodkiem fot. zbiory ZPKWZ

Konkurs Najlepszy Blog Przyrodniczy Pomorza Zachodniego 2Konkurs Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego fot. zbiory ZPKWZ

Realizacja projektu pozwoliła na wielokierunkowe podnoszenie świadomości przyrodniczej zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.