Informacje

Loga 2 Popr

„Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap 1”. Projekt finansowany z funduszy RPOWZ 2007-2013, zrealizowany w roku 2015.

Przy realizacji projektu współpracowało 9 Nadleśnictw i jedna gmina z terenów parków krajobrazowych: Drawskiego, Ińskiego, Szczecińskiego „Puszcza Bukowa”, Cedyńskiego, Dolina Dolnej Odry i „Ujście Warty”. W ramach zadania posadowiono 1 288 elementów małej infrastruktury, ukierunkowującej ruch turystyczny na terenach przyrodniczo cennych.
W ramach projektu wydano mapy parków.

Lena Klasa W Przeomie Rzeki Dbnicy RPO Etap I Fot Zbiory ZPKWZLeśna klasa W Przełomie Rzeki Dębnicy, RPO etap I fot. zbiory ZPKWZ

 

Maa Infrastruktura Rurystyczna Pod Wie W Gaworkowie RPO Etap I Fot Zbiory ZPKWZMała infrastruktura turystyczna pod wieżą w Gaworkowie, RPO etap I fot. zbiory ZPKWZ

Oznakowanie Cieki Edukacyjnej Na Terenie Porzecza Projekt RPO Etap I Fot Zbiory ZPKWZOznakowanie ścieżki edukacyjnej na terenie Porzecza, projekt RPO etap I fot. zbiory ZPKWZ