Informacje

Wfos

„Promocja i edukacja w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”. Projekty finansowane przez WFOŚ i GW w Szczecinie.

Od 2013 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pozyskuje dofinansowanie na realizację zadań promujących parki krajobrazowe, również poprzez edukację. W ramach projektów organizowane są konkursy wiedzy o poszczególnych parkach naszego województwa. Realizacja zadań polega również na publikacji materiałów promujących, takich jak mapy, przewodniki, czy gadżety.