Informacje

Wfos

„Cykl filmów przyrodniczo – edukacyjnych o parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”. Projekty finansowane przez WFOŚ i GW w Szczecinie.

W ramach zadania w 2019 roku zrealizowano cykl 13 filmów promujących walory przyrodnicze i historyczne naszego województwa.

Powstały filmy:

 1. Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” – przyroda i krajobraz.
 2. Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” – kultura i turystyka.
 3. Drawski Park Krajobrazowy– przyroda i krajobraz.
 4. Drawski Park Krajobrazowy - kultura i turystyka.
 5. Iński Park Krajobrazowy – przyroda i krajobraz.
 6. Iński Park Krajobrazowy – kultura i turystyka.
 7. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – przyroda i krajobraz.
 8. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – kultura i turystyka.
 9. Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry – przyroda i krajobraz.
 10. Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry – kultura i turystyka.
 11. Cedyński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy „Ujście Warty” – przyroda
  i krajobraz.
 12. Cedyński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy „Ujście Warty” – kultura
  i turystyka.
 13. Parki Krajobrazowe Województwa Zachodniopomorskiego.