Nota prawna

Szanowni Państwo,

Autorzy treści zawartych w serwisie internetowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego dołożyli wszelkich starań, aby były one aktualne i w pełni zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że nie stanowią one źródła prawa i nie powinny być dla Państwa jedynym źródłem informacji do podjęcia określonych działań. Informacje te dotyczą typowych, często występujących spraw i mogą nie w pełni odnosić się do poszczególnych przypadków. Tryb postępowania, kolejność, rodzaj rozstrzygnięcia, liczba, zakres i ilość dokumentów, jak również inne kwestie, które mogą być potrzebne do załatwienia Państwa konkretnej sprawy (przez organy administracji w toku odpowiedniego postępowania) mogą różnić się do informacji podanych w serwisie.

W konkretnej sprawie zawsze należy skontaktować się z organem właściwym do jej rozpoznania, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie, a w razie potrzeby również skorzystać z fachowej pomocy prawnej.