CEDYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

OPIS

Cedyński Park Krajobrazowy charakteryzuje się dużą różnorodnością form przyrodniczych i geograficznych. Teren został wyrzeźbiony przez ogromne masy lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia, przybierając formę wypłaszczonego dna doliny rzecznej, ograniczonego wysokimi stokami. Miejsce to opowiada niezmiernie ciekawą historię geologiczną, której świadkami były mamuty i tygrysy szablozębne oraz liczne pozostałości terenowe ukształtowane w tamtym czasie, takie jak: moreny, wysoczyzny, wąwozy i jary wyżłobione w dolinnych krawędziach, licznie występujące źródliska i śródpolne oczka wodne. Obecność tych elementów sprawia, że park poszczycić się może malowniczymi krajobrazami i licznymi miejscami widokowymi z których podziwiać można rozległe panoramy Doliny Dolnej Odry.

Park tworzy swoistą paletę cech środowiska. Mamy tu zarówno wykorzystywane rolniczo żyzne Żuławy Cedyńskie, jak i wzgórza nazwane potocznie Karpatami Cedyńskimi. Wśród zbiorowisk roślinnych znajdziemy ciepłolubne murawy kserotermiczne porastające nasłonecznione zbocza oraz zbiorowiska charakterystyczne dla podmokłych obszarów Odry i jej sezonowych rozlewisk. Park stał się domem dla licznych gatunków ssaków, ptaków, płazów i owadów oraz wielu roślin, w tym tych niezmiernie rzadkich, które występują jako relikty tylko i wyłączni na tym obszarze.

Cedyński Park Krajobrazowy to również ciekawe, często burzliwe, historie ludzi którzy zamieszkiwali te tereny od zarania dziejów. Począwszy od mezolitycznych łowców mamutów, poprzez Słowian walczących w Bitwie pod Cedynią, po Waldensów i Templariuszy zasiedlających lokalne wsie, ślady których znajdujemy w wiejskich kościółkach, a skończywszy na bohatersko walczących podczas II Wojny Światowej żołnierzach.

Na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego każdy znajdzie coś dla siebie: miłośnicy przyrody i krajobrazu odnajdą interesujące i rzadkie gatunki oraz piękne widoki, wielbiciele wód do dyspozycji mieć będą liczne jeziora, koryto Odry oraz jej rozlewiska, amatorzy dwóch kółek skorzystać będą mogli z licznych tras rowerowych, turyści i piechurzy eksplorować będą mogli leśne trasy spacerowe
a wielbiciele przeszłości doświadczą niezapomnianej lekcji historii.

Cedyński Park Krajobrazowy to kolorowa mozaika, którą tworzą historia, geologia i przyroda.

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.