Iński Park Krajobrazowy

FAUNA

Ze względu na specyfikę przyrodniczą parku, tj. liczne jeziora, małe zbiorniki, cieki wodne, okresowo zalewane zagłębienia oraz podmokłe łąki, gromadą kręgowców która czuje się tu najlepiej są płazyi gady. Herpetofauna znajduje tu idealne warunki do rozrodu i bytowania. W ciepłe kwietniowe i majowe wieczory w pobliżu płytkich bagienek i śródpolnych oczek wodnych można wysłuchać prawdziwego koncertu w wykonaniu zakochanych płazów. Wśród przedstawicieli tej grupy w parku spotkamy płazy ogoniaste - traszkę zwyczajną i traszkę grzebieniastą, rodzinę żab reprezentowaną przez żabę jeziorkową, wodną, trawną i moczarową oraz rzekotokwate z rzekotką drzewną. Płazem objętym ścisłą ochroną, który występuje w Ińskim Parku Krajobrazowym jest kumak nizinny – kuzyn kumaka górskiego występującego na południu naszego kraju.

Żaba wodna fot. Cezary Korkosz

Gady na terenie parku reprezentowane są przez pięć gatunków: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, beznogą jaszczurkę jaką jest padalec oraz zaskrońca zwyczajnego i żmiję zygzakowatą.

Ptaki obok płazów i gadów stanowią kolejną gromadę kręgowców, która decyduje o szczególnej randze Ińskiego Parku  Krajobrazowego. Obfitość otwartych wód i obszarów podmokłych oferuje bazę żerową, zaś mozaika lasów i pól stanowi dogodne środowisko dla lęgu wielu gatunków. Spotkamy tu ptaki drapieżne takie jak: bieliki, orliki krzykliwe, kanie czarne i rude oraz błotniaki stawowe. Dużą grupę stanowią ptaki wodno-błotne, które brodzą i  żerują na obszarach bagnistych, natomiast wśród trzcinowisk w sąsiedztwie płytkich zbiorników budują gniazda. Wśród nich obserwować można bąka, kropiatkę, derkacza czy żurawie. W krajobraz Ińskiego Parku Krajobrazowego wpisują się wsie z licznymi gniazdami bociana białego, gdzie każdej wiosny ptaki przystępują do lęgów i wyprowadzają nowe pokolenie.

Bocian biały fot. Cezary Korkosz

Iński Park Krajobrazowy to również dom dla rzeszy ssaków. Oprócz dzików, saren i jeleni z łownych ssaków występuje tu lis, borsuk, jenot, kuna domowa, kuna leśna, tchórz, zając szarak, dziki królik oraz piżmak. W sąsiedztwie jezior i cieków wodnych spotkać można polującą  wydrę jak również bobra wznoszącego tamy i żeremia.

Bóbr fot. Cezary Korkosz

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.