Szczeciński Park Krajobrazowy

WALORY KULTUROWE

Obiekty historyczno - kulturowe Cmentarzysko kurhanowe – Szczątki cmentarzyska kurhanowego pochodzącego ze środkowego okresu brązu (1 200–100 lat p.n.e.) w leśnictwie Glinna w rezerwacie „Trawiasta Buczyna". Do dziś zachowało się pięć kurhanów słabo widocznych pod warstwą darniny i ściółki. Liczne znaleziska pochodzące z tego cmentarzyska znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Sztuczna Grota – Zdroje – w Parku Leśnym Zdroje, zbudowana z betonu przed 1880 rokiem na wzór naturalnych jaskiń występujących w skałach wapiennych. Miała stalaktyty i stalagmity a na ścianach posiadała liczne, odtworzone utwory naciekowe. Zdewastowana po zakończeniu wojny. Przed wejściem stoi łuk o rozpiętości około 30 m, zbudowany w 1880 r. Przed nim (dalej od groty) stał drugi podobny łuk, zbudowany w 1889 r. a rozebrany w czasie odbudowy groty.


Sztuczna Grota - Zdroje fot. zbiory ZPKWZ

Zachodni fragment autostrady z Berlina przez Szczecin, Elbląg do Królewca. Droga międzynarodowa przebiegająca zachodnim i północnym skrajem Szczecińskiego Parku Krajobrazowego – Puszczy Bukowej. Połączenie między Berlinem i Szczecinem oddano do eksploatacji w 1936 r. Na dalszych odcinkach, sięgających po Szczecinek i Bytów, prowadzono prace do 1943 r., przede wszystkim wspólnymi siłami jeńców wojennych i robotników przymusowych przywiezionych z Polski i innych krajów okupowanych przez Niemców. Na trasie autostrady znajduje się robiący duże wrażenie wiadukt w Szczecinie-Klęskowie. Wiadukt ten przerzucony jest przez dolinę Rudzianki i składa się z dwóch oddzielnych konstrukcji nośnych (każda dla jednego kierunku jazdy), wspartych na prostopadłościennych, wysmukłych filarach kilkunastometrowej wysokości. Rozpiętość wiaduktu wynosi 151 m.

Dawne obiekty wojskowe – podziemia. Na wzniesieniu w okolicy Jeziora Szmaragdowego znajdują się zabudowania dawnych budynków wojskowych. Powstały one w okresie przedwojennym lub w czasie II wojny światowej. Składają się one z zabudowań nadziemnych oraz podziemi, których długość wynosi około 700 m. W podziemiach zimują nietoperze. Po wojnie mieścił się tu ośrodek szkoleniowy Straży Pożarnej. Obecnie szczecińskie Stowarzyszenie „Za Horyzont” prowadzi tu Centrum Informacji Turystycznej Szmaragdowe Zdroje. Stowarzyszenie prowadzi w ośrodku zajęcia edukacyjne oraz organizuje liczne wydarzenia związane z walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi Puszczy Bukowej i obiektu. Podziemia są udostępnione do zwiedzania w okresie letnim.


Dawne obiekty wojskowe - podziemia fot. zbiory ZPKWZ

Zajazd Szmaragd – budynek zlokalizowany naprzeciwko Jez. Szmaragodwego, zbudowany w XVIII w. przez Ludwiga Mohringa, zwany Dworem Katarzyny. W kolejnym wieku budynek stał się własnością cementowni Ster. W latach powojennych działała tam restauracja i niewielki hotel. Obecnie budynek jest odrestaurowany.

Szwedzki Młyn – Pozostałości i ślady fundamentów oraz szczątkowe partie murów dawnego młyna pełniącego w przeszłości różne funkcje (młyn zbożowy, młyn prochowy, restauracja) w Leśnictwie Klęskowo; obok znajduje się cmentarzyk ewangelicki.

Kościół w Binowie pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Kościół gotycki, z kwadr granitowych, z XIV w. ; w XV i XVI w. posiadał słynący cudami obraz Matki Boskiej, do którego odbywano liczne pielgrzymki; kościół zniszczony w 1945 r. odbudowano w 1979–80, z nową wieżą. Nieczynny cmentarz przykościelny z I połowy XIX w.

Kościół w Dobropolu Gryfińskim pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża. Kościół granitowy, neogotycki, 1862–63; nieczynny cmentarz przykościelny.

Kościół w Kołowie neogotycki, murowany z wmurowanymi trzema tablicami nagrobnymi, m.in. dużej wartości artystycznej płyta opata kołbackiego Jana Jordani, zmarłego w 1395 roku; nieczynny cmentarz przykościelny.


Kościół w Kołowie fot. zbiory ZPKWZ

Grodziska:

  • Wczesnośredniowieczne grodzisko stożkowate – nad jeziorem Glinna;
  • Siedlin – grodzisko pierścieniowate na górze Chojna w Puszczy Bukowej

Historyczne założenia przestrzenne wsi:

  • owalnice: w  Dobropolu Gryfińskim i Kołowie;
  • wieś placowa w Binowie – część wschodnia.

Maszty ośrodka radiowo-telewizyjnego w Kołowie – ustawione na płaskim wierzchołku wzgórza Lisica w centralnej części Parku. Pierwotnie stała tam wieża spadochronowa. Około 1930 roku przebudowano ją na wieżę widokową o wysokości 36 m. Na jej miejscu w 1968 roku ekipa specjalistów z Mostostalu Zabrze zamontowała 228-metrowy maszt. Obecnie stoją tam dwa maszty antenowe o wysokościach 245 m npt i 75 m npt oddalone od siebie o 30 m.

Pomnik Carla Ludwiga Gené – wybudowany w 1891 r. w Leśnictwie Śmierdnica pomnik dawnego nadleśniczego ze Śmierdnicy, Francuza z pochodzenia, który między innymi przyczynił się do powstania Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej.


Pomnik Carla Ludwiga Gené fot. zbiory ZPKWZ

Brukowane drogi Puszczy Bukowej

Obszar Szczecińskiego Parku Krajobrazowego przecinają historyczne, brukowane drogi powstałe na początku XX w. Są to Droga Kołowska, Leśna Droga, Droga Binowska oraz najbardziej malownicza droga Puszczy Bukowej – Droga Górska.

Kościół pocysterski w Kołbaczu – otulina Szczecińskiego Parku Krajobrazowego

Ciekawym obiektem architektury, zachowanym w dobrym stanie, jest Kościół N.M.P. wraz z kompleksem budynków w Kołbaczu zbudowany przez zakon Cystersów.

Kościół w Kołbaczu fot. zbiory ZPKWZ

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.