Drawski Park Krajobrazowy

PRZYRODA NIEOŻYWIONA

Najbardziej popularne definicje przyrody nieożywionej mówią o tym, że są to wszystkie czynniki abiotyczne, czyli takie, które bardzo istotnie wpływają na zamieszkujące dane miejsce organizmy żywe, które z kolei na drodze ewolucji muszą się przystosować do przeżycia w otoczeniu tych właśnie czynników. Idąc dalej tym „tropem” należy wymienić elementy środowiska, które mają bezpośredni wpływ na wszystko co żyje, także na mnie. Niewątpliwie będą to klimat, wilgotność powietrza, ukształtowanie terenu, wiatr, zwłaszcza jego siła, ciśnienie atmosferyczne i światło – jego ilość.

Wzniesienia morenowe w Dolinie Pięciu Jezior fot. zbiory ZPKWZ

Najciekawszym czynnikiem abiotycznym Drawskiego Parku Krajobrazowego jest RZEŹBA TERENU, która powstała tak: dawno, dawno temu na terenie dzisiejszego Drawskiego Parku Krajobrazowego żyły wielkie gady – dinozaury. Chodząc po tej ziemi robiły ogromne zagłębienia i w ten sposób powstały jeziora Pojezierza Drawskiego. A może jednak to nie było tak.

Polodowcowe ukształtowanie terenu fot. zbiory ZPKWZ

Na pewno obszar parku zaczął się kształtować całe miliony lat temu w erze mezozoicznej, czyli wtedy, kiedy rządziły dinozaury. Jednak to nie one wyrzeźbiły teren, czyniąc go tak wyjątkowym. To nastąpiło później, już po całkowitym wymarciu tych ogromnych stworzeń. Charakterystyczna i bardzo ciekawa rzeźba terenu parku kształtowała się w erze kenozoicznej, zwanej również erą ssaków i owadów lub erą roślin kwiatowych, a konkretnie podczas ostatnich zlodowaceń plejstoceńskich, trwających od ponad stu do kilkunastu tys. lat temu.

Rzeka Drawa w Drawskim Parku Krajobrazowym fot. zbiory ZPKWZ

Wraz ze zmianami klimatu, naprzemiennym ocieplaniem się i ochładzaniem, ogromny bo osiągający nawet kilkadziesiąt tysięcy kilometrów średnicy i kilka kilometrów wysokości, lądolód przemieszczając się, przesuwał niewyobrażalne ilości materiału, skalnego czy piasków. Dodatkowo poruszający się lądolód przeorywał ziemię, a zatrzymując się na kilka tysięcy lat wytapiał obszar dokoła. W ten sposób powstały obecnie istniejące, bardzo ciekawe formy polodowcowe. 

Przeważający obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego zajmują wysoczyzny polodowcowe, czyli rozległe, faliste, pagórkowate obszary, z wyróżniającymi się utworami moreny czołowej, tj. wzgórz zbudowanych z gliny zwałowej, bloków i głazów. Najciekawsze utwory moreny czołowej znajdują się w rezerwacie krajobrazowym Dolina Pięciu Jezior. Wysoczyzny morenowe poprzecinane są sandrami – bardzo płaskimi stożkami napływowymi, powstałymi na skutek nagromadzenia osadów naniesionych przez lądolód, które przebiegają linią łamaną od jeziora Lubicko Wielkie przez jezioro Dębno, jezioro Prosino do jeziora Siecino. Na terenie parku znajdziemy również wiele oczek polodowcowych, głazów narzutowych, ozów czy kemów stanowiących świadków odległych dziejów.

Głazy narzutowe fot. zbiory ZPKWZ

Jezioro Drawsko fot. zbiory ZPKWZ

Również KLIMAT Pojezierza Drawskiego, w obrębie którego zlokalizowany jest Drawski Park Krajobrazowy wpływa na wyjątkowość tego miejsca. Panująca tu pogoda kształtowana jest przez nachodzące na siebie masy powietrza, czego skutkiem jest kilkukrotna zmiana pogody w ciągu dnia.

 

Natura może organizować niezwykłe pokazy. Scena jest ogromna, niesamowite światła, nieskończone dodatki i nieograniczony budżet na efekty specjalne.

(Yann Martel, The Life of Pi)

 

Źródła informacji:
https://wyspa-bielawa.pl/klimat/

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.