Informacje ogólne

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego został powołany przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 1 stycznia 2012 r. i od tego momentu pracuje w obszarach Parków i ich otulin oraz współpracuje z obszarami chronionymi w innych krajach.

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego zlokalizowanych jest obecnie 7 parków krajobrazowych:

  • Barlinecki Park Krajobrazowy,
  • Cedyński Park Krajobrazowy,
  • Drawski Park Krajobrazowy,
  • Iński Park Krajobrazowy,
  • Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry,
  • Park Krajobrazowy „Ujście Warty”,
  • Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”.

Parki krajobrazowe są wielkoprzestrzenną formą ochrony przyrody i stanowią bardzo istotny element systemu obszarów chronionych w Polsce. Ich specyfiką jest to, że obejmują obszary o niezwykle cennych walorach przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych, będąc jednocześnie terenami użytkowanymi przez człowieka.

Parki Krajobrazowe utworzone zostały, aby praktycznie wdrażać na ich terenie ideę zrównoważonego rozwoju poprzez między innymi: zachowanie najcenniejszych zasobów i cech środowiska przyrodniczego; zabezpieczenie równowagi ekologicznej przez dostosowanie rozwoju społeczno - gospodarczego do uwarunkowań przyrodniczych;  ochronę zasobów, walorów historycznych i kulturowych;  szeroką edukację skierowaną do różnych grup odbiorców oraz propagowanie turystyki na terenie parków krajobrazowych.

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.