Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
ZPKWZ
 
ul. Starzyńskiego 3–4
70–506 Szczecin
tel.: 91 48 17 120
fax: 91 48 17 121
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl