Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

FAUNA

Ze środowiskiem wodno-błotnym Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry związane jest bogactwo występujących na tym terenie zwierząt. Płynąc bezszelestnie kanałami Międzyodrza mamy szansę na obserwację ich najcenniejszych gatunków.

 

Żeremie bobrowe fot. zbiory ZPKWZ 

Najważniejszą ich grupę w parku stanowią ptaki (ok. 250 gatunków). Dolina Dolnej Odry znajduje się na trasie ich przelotów, stąd w określonych porach roku można tu spotkać wiele gatunków ptaków wodno-błotnych, takich jak gęsi (do 20 000 osobników) i żurawie (do 13 000 osobników). Z gatunków lęgowych ptaków zagrożonych wyginięciem w skali Europy występują tu: bielik, rybołów, błotniak łąkowy, sowa błotna, wąsatka, wodniczka, wodnik. Symbolem parku był kiedyś zimorodek, który nadal występuje tu licznie, szczególnie jesienią w sezonie migracji.

 

Zimorodek fot. Cezary Korkosz 

Dla ptaków teren parku pełni różne funkcje w zależności od pory roku. Na wiosnę jest ważnym lęgowiskiem ptaków siewkowatych i kaczkowatych. Po lęgach, gdy nadchodzi pora wymiany piór staje się pierzowskiem. Jesienią ptaki przelotne korzystają z bezpiecznego i  mało dostępnego obszaru parku jako noclegowiska. Wraz z nadejściem zimy kanały Międzyodrza stają się zimowiskami. Przez cały rok wodno-błotne środowisko parku jest wielką stołówką -  żerowskiem dla awifauny.

 

 Żuraw fot. Cezary Korkosz

Do najważniejszych chronionych ssaków tego terenu należą bóbr i wydra. Liczne żeremia, które bobry budują z gałęzi i mułu, można obserwować głównie od strony wody. Ssaki owadożerne reprezentowane są m.in.: przez jeża europejskiego, ryjówkę aksamitną, rzęsorka rzeczka, a także kilka gatunków nietoperzy, w tym nocka rudego, nocka Natterera, nocka dużego, nocka łydkowłosego, borowca wielkiego i karlika mniejszego. O tym, jak jest ich dużo na tym terenie, można się przekonać zwłaszcza wieczorem, kiedy nietoperze polują nad powierzchnią wody. Rzadkim gościem na terenie Międzyodrza jest łoś. Sporadycznie notuje się jego pojawienia na tym terenie. Może z upływem czasu osiedli się w parku na stałe.

 

Bóbr fot. Cezary Korkosz 

 Nocek duży fot. Cezary Korkosz

Wody na terenie parku zamieszkują liczne gatunki ryb, w tym chronione.

Międzyodrze, ze względu na swoją charakterystykę i obfitość środowisk wilgotnych w całości jest siedliskiem dla licznych przedstawicieli płazów i gadów. Do najbardziej cennych należą ropucha paskówka, żaba śmieszka, kumak  i traszka grzebieniasta.

 

Kumak nizinny fot. Cezary Korkosz 

Dotychczasowe badania i obserwacje wykazały też bogactwo zwierząt bezkręgowych: w tym wiele gatunków ślimaków wodnych, małży, pijawek, ważek, motyli i pająków. W wielu  kanałach parku zanotowano występowanie gąbki słodkowodnej. Płynąc kanałami parku, w okresie od czerwca do września możemy zauważyć licznie pojawiające się okazy trzepli zielonej – ważki objętej ścisłą ochroną gatunkową. Należy podkreślić, że grupa zwierząt bezkręgowych jest najsłabiej rozpoznana na terenie parku.

 

 Świtezianka błyszcząca fot. Cezary Korkosz

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.