Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

 

Drodzy obrońcy przyrody,

 

w ramach projektu UE-INTERREG VA "Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry" chcielibyśmy ponownie zaprosić Państwa serdecznie na 2. polsko-niemieckie spotkanie poświęcone informacji i wymianie:

 

Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

piątek, 13 maja - sobota, 14 maja 2022 r.

2-dniowa wycieczka w południowym rejonie Zalewu Szczecińskiego

(DE: okolice Pasewalk/Pomorze Przednie i PL: Stępnica/okolice Szczecina)

 

Po obu stronach Odry wiele osób angażuje się społecznie w ochronę przyrody w małych i dużych stowarzyszeniach lub we własnym indywidualnym zakresie. Dzięki tej imprezie chcielibyśmy przekazać kolejny impuls do praktycznego poznawania się, do nawiązania i wzmocnienia kontaktów transgranicznie w rejonie Odry. Celem jest tworzenie konkretnych form współpracy między stowarzyszeniami oraz poszczególnymi osobami prywatnymi, a także tworzenie sieci kooperacji, które umożliwią realizację małych i dużych wspólnych projektów.

 

Program                                                                               

Bazując na naszym pierwszym spotkaniu dotyczącym sieci kooperacji osób angażujących się społecznie we wrześniu 2021 r. w Szczecinie, poświęcimy teraz po jednym dniu na poznanie praktycznej działalności obrońców przyrody/przyrodników w Polsce i w Niemczech:

 

 

Piątek, 13.05.2022 (Niemcy)

 

godz. 9.30-10            

Przyjazd do Storchenhof Papendorf (Bociania Zagroda w Papendorf)

(w razie potrzeby uczestnicy zostaną odebrani ze stacji kolejowej w Pasewalk)

 

godz.10-11.15       

Zwiedzanie Storchenhof Papendorf z kierownikiem ośrodka i powiatowym opiekunem bocianów Jensem Krügerem, który prowadzi działalność od 1986 roku:

 

- pogotowie dla dzikich ptaków

- ostoja nietoperzy

- edukacja ekologiczna

- profesjonalne wspieranie gniazdowania ptaków (budowa gniazd dla bocianów, budek lęgowych dla dudków, budek dla nietoperzy oraz profesjonalna przebudowa obiektów, np. bunkrów na miejsca hibernacji nietoperzy)

- udział w programie wspierania dudka: budowa budek lęgowych, wyposażenie np. poligonów wojskowych, obrączkowanie.

 

godz. 11.15-12 

Obiad w  Storchenhof Papendorf

 

godz. 12-13            

Przejazd autokarem do rezerwatu ptaków na wyspie Riether Werder na Zalewie Szczecińskim

 

godz. 13-15

Zwiedzanie wyspy Riether Werder z opiekunem obszaru chronionego Frankiem Joistenem:

 

Riether Werder stała się jedną z najważniejszych wysp ochrony ptaków w Niemczech dzięki intensywnemu zaangażowaniu w ochronę wielu osób i podmiotów. Jest to wynik działalności społecznej członków stowarzyszenia Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow Region e.V. od końca lat 90. ubiegłego wieku, stałej współpracy z pracownikami parku krajobrazowego Am Stettiner Haff, a także z innymi instytucjami państwowymi i gospodarstwami rolnymi. Bardzo dynamiczny rozwój kolonii lęgowej mewy śmieszki po 2003 r. oraz towarzyszący mu pozytywny rozwój populacji innych gatunków ptaków rozpoczął się w czasie działalności Franka Joistena jako opiekuna obszaru chronionego. Odpowiednie siedliska dla ptaków lęgowych zostały stworzone dzięki wypasowi ukierunkowanemu na ochronę przyrody oraz odpowiedniemu utrzymaniu rozległych obszarów porośniętych trzciną i trawami.

 

godz. 15.30-15.45

Przejazd autokarem w kierunku Rothenklempenow z przystankiem w Borken 

(w drodze dostępny będzie prowiant)

 

godz. 15.45-16.15

Wspólne obserwacje kulika wielkiego w gospodarstwie Gut Borken i rozmowa z właścicielem na temat jego oceny sytuacji w zakresie ochrony przyrody

(warto zabrać ze sobą lornetkę lub lunetę)

 

Borken to rozległy obszar łąk i pastwisk, to w dużej mierze zatorfiona dolina  polodowcowa i wyżyny nad rzeką Randow/Rędowa, na północny zachód od Löcknitz. Od drugiej połowy XIX wieku krajobraz ten podlegał licznym melioracjom i przystosowaniom do prowadzenia rolnictwa. Borken jest ostoją wielu rzadkich gatunków  roślin i zwierząt. Oprócz żurawia i bociana białego można tu zaobserwować kulika wielkiego, bielika i orlika krzykliwego. W okresie migracji ptaków na należących do gospodarstwa łąkach i pastwiskach odpoczywają tysiące gęsi z tajgi i tundry. Nawet wydra, bóbr, a także wilk są teraz częścią tutejszego krajobrazu.

 

godz. 16.15-17

Dalsza podróż do Rothenklempenow

 

godz. 17-18

Wizyta na "łące storczykowej" nad jeziorem Lazigsee w spółce rolniczej  Höfegemeinschaft Pommern GmbH w Rothenklempenow z Torstenem Dinse - leśniczym i prezesem stowarzyszenia Landschaftspflegeverband Region Odermündung e.V.:

 

Jeden z rzadkich przypadków w Niemczech - łąka dzikich storczyków jest z powodzeniem ekstensywnie użytkowana we współpracy ze spółką rolniczą  Höfegemeinschaft Pommern GmbH, a corocznie od 2004 r. odbywa się tam liczenie storczyków przy udziale wielu osób. Z danych tych korzysta również berliński Ogród Botaniczny, który prowadzi tam dodatkowo specjalny monitoring  goryczuszki błotnej (Gentianella uliginosa). Jest to ważna populacja goryczuszki w Niemczech, istotna dla zachowania tego gatunku w Europie. – Działania ochronne na podmokłej łące realizuje stowarzyszenie Landschaftspflegeverband Region Odermündung e.V.

 

godz. 18-19

Oprowadzanie po "Weltacker Zukunft 2000m2" (Światowe pole uprawne przyszłości 2000m2) spółki rolniczej  Höfegemeinschaft Pommern GmbH w Rothenklempenow z Tobiasem Till Keye, przewodniczącym ośrodka RCE Stetttiner Haff (Edukacyjne Centrum Kompetencji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju):

 

W oparciu o założenie, że każdy mieszkaniec Ziemi ma do dyspozycji około 2000 m² ziemi uprawnej, aby się wyżywić, centrum jako ośrodek edukacyjny od 2017 r. zajmuje się wpływem człowieka na pola uprawne, a także jest „zbiorczym” ośrodkiem w zakresie wszelkich form kooperacji między społeczeństwem obywatelskim, polityką, samorządem lokalnym, lokalnymi startup-ami oraz ochroną przyrody i rolnictwem. Oferowane są wycieczki z przewodnikiem po polach uprawnych oraz zajęcia dla uczniów, studentów i zainteresowanych grup. Prezentowana wystawa plenerowa uwrażliwia nas na problematykę odpowiedniego podejścia do gleby jako podstawy naszej egzystencji oraz do odżywiania. Prowadzony społecznie projekt edukacyjny jest powiązany ze spółką rolniczą  Höfegemeinschaft Pommern GmbH  w Rothenklempenow, która od 2017 r. działa w ramach zrzeszenia trzech gospodarstw ekologicznych i której bydło czasowo wypasane jest m. in. na wyspie rezerwatu ptaków Riether Werder na Zalewie Szczecińskim.

 

od godz. 19

Wspólny grill (wołowina z "hodowli dla ochrony przyrody" spółki rolniczej Höfegemeinschaft Pommern GmbH) / wieczór dla komunikacji /

zajęcie pokoi (na miejscu w domu noclegowym  Höfegemeinschaft):

www.kellergaststaette.de)

 

 

Sobota, 14.05.2022 (Polska)

 

godz. 8-9             

Śniadanie w Rothenklempenow (Niemcy)

 

godz. 9-10

 Przejazd autokarem przez Szczecin do Ośrodka  
 Kultury w Stępnicy (nad Zalewem Szczecińskim);  
 ewentualnie dojazd własnym samochodem

 

od godz. 10

 Prezentacja projektów (Interreg VA Meklemburgia- 
 Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska) i
 działalności polskiej organizacji ochrony przyrody  
 "Federacja Zielonych GAJA" oraz wspólna dyskusja i  
 wymiana doświadczeń z uczestnikami (prowadzenie:  
 dr inż. Jakub Skorupski, prezes zarządu "GAJA"):

 

-          INT142 Aleje jako ostoje bioróżnorodności.  
Ochrona alei przydrożnych jako korytarzy
ekologicznych i siedlisk  przyrodniczych dla
zachowania różnorodności biologicznej w
województwie zachodniopomorskim i niemieckim powiecie Pomorze Przednie-Greifswald

        (Agnieszka Plich)

 

-      INT162 Ochrona muraw kserotermicznych na
        pograniczu polsko-niemieckim

        (Agnieszka Racławska)

-          Centrum Norki Europejskiej  - modelowy system
działań na rzecz ochrony przyrody w okresie
pandemii COVID-19

        (dr inż. Jakub Skorupski)

 

-          Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i na obszarze przygranicznym na zachód od Szczecina

        (Paweł Stańczak)

 

godz. 11.40

 Prezentacja wyników realizowanego obecnie
 projektu Interreg Uniwersytetu Szczecińskiego:

 "Analiza satysfakcji wśród turystów
 odwiedzających polskie parki krajobrazowe i  
 narodowe"

 

godz. 12.05

 Obiad

 

godz. 13

 Prz ejazd autokarem do 3 miejsc realizacji różnych  
 projektów ochrony przyrody 
 stowarzyszenia „GAJA” – od Zalewu Szczecińskiego
 przez Szczecin w kierunku Gryfina

(w drodze dostępny będzie prowiant)

 

1. przystanek:

 Użytkowane ekstensywnie rolniczo łąki zalewowe w  
 Czarnocinie

 (Aneta Kozłowska)

 

2. przystanek:

 Populacje ptaków w Zatoce Skoszewskiej

 (dr Jacek Kaliciuk)

 

3. przystanek:

 Transgraniczne murawy kserotermiczne zachowane  
 dzięki usunięciu krzewów i wypasowi owiec w
 Pargowie

 (Agnieszka Racławska)

 

ok. godz. 17.30

 Zakończenie spotkania

 Przyjazd autokarem na Dworzec Główny w  
 Szczecinie; ok. godz. 18 przyjazd do Stępnicy

 

W odpowiednim czasie przekażemy Państwu dalsze szczegóły dotyczące wydarzenia.

 

Informacje dodatkowe

Uczestnictwo, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne, a osobom angażującym się społecznie zwracamy ponadto koszty podróży.

 

Zgłoszenia

Aby móc lepiej zaplanować imprezę, będziemy wdzięczni za wcześniejsze zgłoszenie się.

Wystarczy wysłać krótką wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Bądźcie Państwo z nami – ucieszymy się bardzo z Państwa udziału!

 

Pozdrawiamy serdecznie

Claudia Normann

Koordynatorka projektu Interreg w administracji Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry

 

 

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. /
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Ryszard Mićko
tel. 451 167 450 (sekretariat)
rmicko@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 7.30 - 15.30.

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.