Z wizytą studyjną w Cedyńskim PK

W ostatnią sobotę przeprowadziliśmy objazd studialny nadodrzańskiej części Cedyńskiego Parku Krajobrazowego  oraz otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry  wspólnie z zachodniopomorskimi nauczycielami, w ramach warsztatów "Poznajemy walory przyrodnicze oraz infrastrukturę turystyczno-edukacyjną Doliny Dolnej Odry" organizowanych wspólnie z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Laureaci XXI edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Już znamy wojewódzkich laureatów XXI edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W tym roku konkurs został objęty przez pana Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Patronatem Honorowym oraz trafił do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

O możliwość reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego w rozgrywkach ogólnopolskich zmierzyły się drużyny ze Szkół w Kołbaczu, Przecławiu, Bornem Sulinowie, Czelinie i Karsku. Byli to laureaci etapów parkowych: Szczecińskiego, Doliny Dolnej Odry, Drawskiego, Cedyńskiego i Barlineckiego.

Już sam fakt, że uczniowie tych drużyn reprezentowali poszczególne parki krajobrazowe, świadczy o tym, że posiadają oni ogromną wiedzę o naszych parkach krajobrazowych oraz wiedzę  ogólno – przyrodniczą. 

Tym razem największą liczbę punktów zdobyła drużyna z Bornego Sulinowa reprezentowana przez:

Maję Jakubowską, Bartosza Obarzanka i Ziemowita Jastrzębskiego.

Konkurs uświetnił swoją obecnością pan Olgierd Kustosz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który wraz z  panem Ryszardem Mićko Dyrektorem ZPKWZ wręczył nagrody i dyplomy uczestnikom.

Dziękujemy za udział  i GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, liczymy na spotkanie w kolejnych edycjach wydarzenia.

Na początku czerwca  nasi LAUREACI wyjadą razem z nami do Województwa Wielkopolskiego na rozgrywki ogólnopolskie.

 

Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego

W dniach 14-15 maja w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach odbędzie się Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. ZPKWZ będzie tam ze swoim stoiskiem - w niedzielę 15 maja.

Światowy Dzień Ziemi

Dziś Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji przypominamy. iż jesteśmy w trakcie opracowywania planów ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego (naszego najmłodszego parku) i Drawskiego Parku Krajobrazowego  (naszego najstarszego, a zarazem największego parku).

Życzenia wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu życzenia...

Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

 

Drodzy obrońcy przyrody,

 

w ramach projektu UE-INTERREG VA "Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry" chcielibyśmy ponownie zaprosić Państwa serdecznie na 2. polsko-niemieckie spotkanie poświęcone informacji i wymianie:

 

Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

piątek, 13 maja - sobota, 14 maja 2022 r.

2-dniowa wycieczka w południowym rejonie Zalewu Szczecińskiego

(DE: okolice Pasewalk/Pomorze Przednie i PL: Stępnica/okolice Szczecina)

 

Po obu stronach Odry wiele osób angażuje się społecznie w ochronę przyrody w małych i dużych stowarzyszeniach lub we własnym indywidualnym zakresie. Dzięki tej imprezie chcielibyśmy przekazać kolejny impuls do praktycznego poznawania się, do nawiązania i wzmocnienia kontaktów transgranicznie w rejonie Odry. Celem jest tworzenie konkretnych form współpracy między stowarzyszeniami oraz poszczególnymi osobami prywatnymi, a także tworzenie sieci kooperacji, które umożliwią realizację małych i dużych wspólnych projektów.

 

Program                                                                               

Bazując na naszym pierwszym spotkaniu dotyczącym sieci kooperacji osób angażujących się społecznie we wrześniu 2021 r. w Szczecinie, poświęcimy teraz po jednym dniu na poznanie praktycznej działalności obrońców przyrody/przyrodników w Polsce i w Niemczech:

 

 

Piątek, 13.05.2022 (Niemcy)

 

godz. 9.30-10            

Przyjazd do Storchenhof Papendorf (Bociania Zagroda w Papendorf)

(w razie potrzeby uczestnicy zostaną odebrani ze stacji kolejowej w Pasewalk)

 

godz.10-11.15       

Zwiedzanie Storchenhof Papendorf z kierownikiem ośrodka i powiatowym opiekunem bocianów Jensem Krügerem, który prowadzi działalność od 1986 roku:

 

- pogotowie dla dzikich ptaków

- ostoja nietoperzy

- edukacja ekologiczna

- profesjonalne wspieranie gniazdowania ptaków (budowa gniazd dla bocianów, budek lęgowych dla dudków, budek dla nietoperzy oraz profesjonalna przebudowa obiektów, np. bunkrów na miejsca hibernacji nietoperzy)

- udział w programie wspierania dudka: budowa budek lęgowych, wyposażenie np. poligonów wojskowych, obrączkowanie.

 

godz. 11.15-12 

Obiad w  Storchenhof Papendorf

 

godz. 12-13            

Przejazd autokarem do rezerwatu ptaków na wyspie Riether Werder na Zalewie Szczecińskim

 

godz. 13-15

Zwiedzanie wyspy Riether Werder z opiekunem obszaru chronionego Frankiem Joistenem:

 

Riether Werder stała się jedną z najważniejszych wysp ochrony ptaków w Niemczech dzięki intensywnemu zaangażowaniu w ochronę wielu osób i podmiotów. Jest to wynik działalności społecznej członków stowarzyszenia Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow Region e.V. od końca lat 90. ubiegłego wieku, stałej współpracy z pracownikami parku krajobrazowego Am Stettiner Haff, a także z innymi instytucjami państwowymi i gospodarstwami rolnymi. Bardzo dynamiczny rozwój kolonii lęgowej mewy śmieszki po 2003 r. oraz towarzyszący mu pozytywny rozwój populacji innych gatunków ptaków rozpoczął się w czasie działalności Franka Joistena jako opiekuna obszaru chronionego. Odpowiednie siedliska dla ptaków lęgowych zostały stworzone dzięki wypasowi ukierunkowanemu na ochronę przyrody oraz odpowiedniemu utrzymaniu rozległych obszarów porośniętych trzciną i trawami.

 

godz. 15.30-15.45

Przejazd autokarem w kierunku Rothenklempenow z przystankiem w Borken 

(w drodze dostępny będzie prowiant)

 

godz. 15.45-16.15

Wspólne obserwacje kulika wielkiego w gospodarstwie Gut Borken i rozmowa z właścicielem na temat jego oceny sytuacji w zakresie ochrony przyrody

(warto zabrać ze sobą lornetkę lub lunetę)

 

Borken to rozległy obszar łąk i pastwisk, to w dużej mierze zatorfiona dolina  polodowcowa i wyżyny nad rzeką Randow/Rędowa, na północny zachód od Löcknitz. Od drugiej połowy XIX wieku krajobraz ten podlegał licznym melioracjom i przystosowaniom do prowadzenia rolnictwa. Borken jest ostoją wielu rzadkich gatunków  roślin i zwierząt. Oprócz żurawia i bociana białego można tu zaobserwować kulika wielkiego, bielika i orlika krzykliwego. W okresie migracji ptaków na należących do gospodarstwa łąkach i pastwiskach odpoczywają tysiące gęsi z tajgi i tundry. Nawet wydra, bóbr, a także wilk są teraz częścią tutejszego krajobrazu.

 

godz. 16.15-17

Dalsza podróż do Rothenklempenow

 

godz. 17-18

Wizyta na "łące storczykowej" nad jeziorem Lazigsee w spółce rolniczej  Höfegemeinschaft Pommern GmbH w Rothenklempenow z Torstenem Dinse - leśniczym i prezesem stowarzyszenia Landschaftspflegeverband Region Odermündung e.V.:

 

Jeden z rzadkich przypadków w Niemczech - łąka dzikich storczyków jest z powodzeniem ekstensywnie użytkowana we współpracy ze spółką rolniczą  Höfegemeinschaft Pommern GmbH, a corocznie od 2004 r. odbywa się tam liczenie storczyków przy udziale wielu osób. Z danych tych korzysta również berliński Ogród Botaniczny, który prowadzi tam dodatkowo specjalny monitoring  goryczuszki błotnej (Gentianella uliginosa). Jest to ważna populacja goryczuszki w Niemczech, istotna dla zachowania tego gatunku w Europie. – Działania ochronne na podmokłej łące realizuje stowarzyszenie Landschaftspflegeverband Region Odermündung e.V.

 

godz. 18-19

Oprowadzanie po "Weltacker Zukunft 2000m2" (Światowe pole uprawne przyszłości 2000m2) spółki rolniczej  Höfegemeinschaft Pommern GmbH w Rothenklempenow z Tobiasem Till Keye, przewodniczącym ośrodka RCE Stetttiner Haff (Edukacyjne Centrum Kompetencji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju):

 

W oparciu o założenie, że każdy mieszkaniec Ziemi ma do dyspozycji około 2000 m² ziemi uprawnej, aby się wyżywić, centrum jako ośrodek edukacyjny od 2017 r. zajmuje się wpływem człowieka na pola uprawne, a także jest „zbiorczym” ośrodkiem w zakresie wszelkich form kooperacji między społeczeństwem obywatelskim, polityką, samorządem lokalnym, lokalnymi startup-ami oraz ochroną przyrody i rolnictwem. Oferowane są wycieczki z przewodnikiem po polach uprawnych oraz zajęcia dla uczniów, studentów i zainteresowanych grup. Prezentowana wystawa plenerowa uwrażliwia nas na problematykę odpowiedniego podejścia do gleby jako podstawy naszej egzystencji oraz do odżywiania. Prowadzony społecznie projekt edukacyjny jest powiązany ze spółką rolniczą  Höfegemeinschaft Pommern GmbH  w Rothenklempenow, która od 2017 r. działa w ramach zrzeszenia trzech gospodarstw ekologicznych i której bydło czasowo wypasane jest m. in. na wyspie rezerwatu ptaków Riether Werder na Zalewie Szczecińskim.

 

od godz. 19

Wspólny grill (wołowina z "hodowli dla ochrony przyrody" spółki rolniczej Höfegemeinschaft Pommern GmbH) / wieczór dla komunikacji /

zajęcie pokoi (na miejscu w domu noclegowym  Höfegemeinschaft):

www.kellergaststaette.de)

 

 

Sobota, 14.05.2022 (Polska)

 

godz. 8-9             

Śniadanie w Rothenklempenow (Niemcy)

 

godz. 9-10

 Przejazd autokarem przez Szczecin do Ośrodka  
 Kultury w Stępnicy (nad Zalewem Szczecińskim);  
 ewentualnie dojazd własnym samochodem

 

od godz. 10

 Prezentacja projektów (Interreg VA Meklemburgia- 
 Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska) i
 działalności polskiej organizacji ochrony przyrody  
 "Federacja Zielonych GAJA" oraz wspólna dyskusja i  
 wymiana doświadczeń z uczestnikami (prowadzenie:  
 dr inż. Jakub Skorupski, prezes zarządu "GAJA"):

 

-          INT142 Aleje jako ostoje bioróżnorodności.  
Ochrona alei przydrożnych jako korytarzy
ekologicznych i siedlisk  przyrodniczych dla
zachowania różnorodności biologicznej w
województwie zachodniopomorskim i niemieckim powiecie Pomorze Przednie-Greifswald

        (Agnieszka Plich)

 

-      INT162 Ochrona muraw kserotermicznych na
        pograniczu polsko-niemieckim

        (Agnieszka Racławska)

-          Centrum Norki Europejskiej  - modelowy system
działań na rzecz ochrony przyrody w okresie
pandemii COVID-19

        (dr inż. Jakub Skorupski)

 

-          Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i na obszarze przygranicznym na zachód od Szczecina

        (Paweł Stańczak)

 

godz. 11.40

 Prezentacja wyników realizowanego obecnie
 projektu Interreg Uniwersytetu Szczecińskiego:

 "Analiza satysfakcji wśród turystów
 odwiedzających polskie parki krajobrazowe i  
 narodowe"

 

godz. 12.05

 Obiad

 

godz. 13

 Prz ejazd autokarem do 3 miejsc realizacji różnych  
 projektów ochrony przyrody 
 stowarzyszenia „GAJA” – od Zalewu Szczecińskiego
 przez Szczecin w kierunku Gryfina

(w drodze dostępny będzie prowiant)

 

1. przystanek:

 Użytkowane ekstensywnie rolniczo łąki zalewowe w  
 Czarnocinie

 (Aneta Kozłowska)

 

2. przystanek:

 Populacje ptaków w Zatoce Skoszewskiej

 (dr Jacek Kaliciuk)

 

3. przystanek:

 Transgraniczne murawy kserotermiczne zachowane  
 dzięki usunięciu krzewów i wypasowi owiec w
 Pargowie

 (Agnieszka Racławska)

 

ok. godz. 17.30

 Zakończenie spotkania

 Przyjazd autokarem na Dworzec Główny w  
 Szczecinie; ok. godz. 18 przyjazd do Stępnicy

 

W odpowiednim czasie przekażemy Państwu dalsze szczegóły dotyczące wydarzenia.

 

Informacje dodatkowe

Uczestnictwo, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne, a osobom angażującym się społecznie zwracamy ponadto koszty podróży.

 

Zgłoszenia

Aby móc lepiej zaplanować imprezę, będziemy wdzięczni za wcześniejsze zgłoszenie się.

Wystarczy wysłać krótką wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Bądźcie Państwo z nami – ucieszymy się bardzo z Państwa udziału!

 

Pozdrawiamy serdecznie

Claudia Normann

Koordynatorka projektu Interreg w administracji Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry

 

 

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. /
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Trwają prace nad planem ochrony BPK

W związku z realizacją prac w ramach projektu Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych Nr RPZP.04.08.00–32-A006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 związanych ze sporządzeniem dokumentacji do projektu planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego w dniu 31 marca 2022 r. odbyło się II spotkanie ze społeczeństwem.

Widok na Dolinę Płoni z drogi do Chrapowa

Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - etap parkowy

Za nami rozgrywki etapu parkowego XXI edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, wyłoniliśmy tym samym uczestników etapu wojewódzkiego konkursu.

Już wiosna!

Wczoraj, o godzinie 16:33 astronomiczna a już dziś kalendarzowa wiosna!

Nowa infrastruktura wzdłuż Doliny Dolnej Odry zaprasza turystów

Na najwyższym wzniesieniu w gminie Widuchowa, na Słowiańskiej Górze na wysokości 72 metrów n.p.m. posadowiona została niezwykła 10 metrowa platforma widokowa, z której podziwiać można Dolinę Dolnej Odry i miejsce, gdzie rzeka się rozwidla.

Na turystów wodnych, rowerowych, a także pozostałych czekają nowe wiaty z ławami oraz miejsca ogniskowe w miejscowościach nadodrzańskich, od Gryfina, przez Widuchową, Gozdowice, Czelin aż po Chlewice i Namyślin. Znajdują się one nad samą wodą, co umożliwia m.in. kajakarzom odpoczynek podczas wycieczki oraz poznanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu.

Po zachodniej stronie Odry, w miejscowościach Stolpe, Gatow i Gartz lada chwila również powstaną podobne miejsca odpoczynku dla strudzonych wycieczką turystów. Mają być dostępne dla turystów wodnych przed rozpoczęciem sezonu kajakowego w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry czyli do 15 lipca.  

W mieście Schwedt nad Odrą nad kanałem Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße przy ulicy  Regattastraße znajduje się Centrum Turystyki Wodnej, gdzie od kilku lat powstaje nowa infrastruktura i tym samym nowe impulsy dla turystyki wodnej. Miejsce to jest częścią ww. polsko-niemieckiej sieci wodnych terenów rekreacyjnych. To idealny punkt wyjściowy do wycieczek kajakowych z przewodnikiem po krajobrazie łęgowym Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.

Dzięki dofinansowaniu z programu INTERREG VA na terenie Centrum Turystyki Wodnej zrealizowano nowe miejsca postojowe dla przyczep kempingowych oraz związane z nimi nowe drogi dojazdowe i ścieżki, nowy pomost do wygodnego wysiadania dla wodniaków, nasadzenia drzew oraz nowe trawniki.  Zbudowano również nowy magazyn dla łodzi. Po zrealizowaniu działań inwestycyjnych, kemping dysponuje 22 stanowiskami dla przyczep kempingowych i uzupełnia powstałą w ostatnich latach infrastrukturę Centrum Turystyki Wodnej: budynek główny z pokojami gościnnymi, pomieszczenia do organizacji imprez i gastronomii, nowoczesny budynek usługowo-socjalny, dodatkowe miejsca biwakowe, place zabaw i rekreacji oraz nowo zagospodarowany teren  wokół budynku usługowo-socjalnego.

Celem tych inwestycji jest stworzenie głównej bazy wypadowej dla wycieczek wodnych, jak również atrakcyjnej turystycznie i przyjaznej przestrzeni dla kajakarzy, biwakowiczów oraz osób podróżujących z przyczepami kempingowymi.

Polepszenie jakości oraz zwiększenie atrakcyjności miejsc przeznaczonych do biwakowania i kempingowania oraz oferty wodno-turystycznej jest niezbędne dla regionu.
Zarówno po polskiej jak i po niemieckiej stronie Doliny Dolnej Odry  infrastruktura była niewystarczająca. Dzięki połączeniu infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej oraz małej infrastruktury turystycznej po obu stronach Odry, powstały wyjątkowe miejsca do odpoczynku. To tutaj rodziny z dziećmi zaczną swoją podróż kajakiem w głąb polsko-niemieckiego naturalnego obszaru, który będą poznawać i doświadczać. Podróż ta może trwać jeden bądź kilka dnia, gdyż wzdłuż rzeki powstały miejsca, gdzie można wysiąść z kajaków, odpocząć lub pozwiedzać okolicę.

Poza rozbudową infrastruktury turystycznej tworzone są również nowe oferty dla turystów i usługodawców turystycznych: 

W dniach 16 i 23 marca 2022 r. Park Narodowy zaprasza na kontynuację cyklu imprez poświęconych turystyce wodnej.  Program i informacje o rejestracji można znaleźć na stronie internetowej Parku Narodowego (https://www.nationalpark-unteres-odertal.eu). Równocześnie trwają prace nad nowym wydaniem książki "NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry", która będzie dostępna dla wszystkich bezpłatnie w formie elektronicznej w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim).

Dodatkowo dla wszystkich  miłośników przyrody – bez względu na panującą aurę – utworzono narzędzie pozwalające na podziwianie nieskończonego piękna krajobrazów unikalnej Doliny Dolnej Odry przy użyciu aplikacji, która prezentuje panoramy sferyczne z ziemi i z powietrza oraz  filmy 360º.

Umożliwia ona odwiedzenie w sposób wirtualny ciekawych (zwłaszcza pod względem przyrodniczym), w tym niedostępnych miejsc, zlokalizowanych w obrębie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry po stronie niemieckiej. 

Miejsca te można zobaczyć zarówno wykorzystując urządzenia mobilne i komputery, jak również gogle wirtualnej rzeczywistości. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach językowych polskiej, niemieckiej i angielskiej. Celem działania aplikacji jest promocja i informacja dla turystów o produktach projektu Interreg VA „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” oraz aktywizowanie zrównoważonego  ruchu turystycznego w unikalnej Dolinie Dolnej Odry.

https://www.pomerania360.eu/dolinadolnejodry/

Zadania realizowane są w partnerstwie przez Miasto Schwedt n. Odrą, Park Narodowy Dolina Dolnej Odry oraz Zespół Parków Krajobrazowych  Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu INTERREG V A „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”,  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Ktokolwiek widział...

KTOKOLWIEK WIDZIAŁ KTOKOLWIEK WIE !!!

Jego znaki szczególne to:

 wielokolorowe ubarwienie z charakterystycznym czarnym brzuszkiem,

„wzrost” około 20 cm,

duże torby policzkowe,

i pomimo tego, że sam waży niecały kilogram, to jego zapasy zimowe osiągają masę do 30 kilogramów.

Trwają ogólnopolskie poszukiwania chomika europejskiego.

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.